Voelen dat de dood nabij is

41694

Vraag:

Mijn 18-jarige broer is tijdens een fataal auto-ongeluk gestorven. We houden erg veel van hem en willen hem in zijn Hiernamaals van nut zijn. Kunnen we dit doen? En zal Allah onze goede daden accepteren die we verrichten met de intentie dat ze worden toegevoegd aan zijn weegschaal met goede daden? Is het toegestaan om voor hem de gemiste vastendagen van de Ramadan in te halen?

Een andere vraag: Mijn zus ziet hem in haar dromen in groene tuinen wonen. Houdt dit in dat hij het Paradijs heeft betreden? Voordat hij stierf, gedroeg mijn broer zich vreemd wat erop wees dat hij voelde dat zijn tijd nabij was. Mijn vraag is dan ook of een persoon wiens dood nabij is, voelt dat zijn tijd bijna voorbij is?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Ten eerste:

We hebben eerder gesproken over de daden die nuttig kunnen zijn voor een overleden persoon. Dit zijn, doorlopende liefdadigheid, kennis waar anderen profijt van hebben, een oprecht kind dat smeekbeden voor hem verricht, liefdadigheid namens de overleden persoon uitgeven, het verrichten van de Hadj en cOemrah namens de overleden persoon.

Deze daden kunnen worden verricht in de hoop dat Allah ze accepteert en met een positieve gedachte over Allah, de Verhevene. Maar dat deze daden zeker worden geaccepteerd, kan niemand met zekerheid zeggen.

Ten tweede:

Als jouw broer (moge Allah hem genadig zijn) niet vastte vanwege een excuus zoals ziekte, reizen of het niet in staat zijn om te vasten en dit excuus bleef geldig totdat Allah zijn ziel nam en hij was niet in staat om (de gemiste dagen) in te halen, dan is hij niets schuldig. Zijn erfgenamen hoeven deze niet-gevaste dagen niet (voor hem) in te halen.

Als hij echter ziek was met een ziekte waarvoor geen hoop meer was op genezing, dan geldt voor hem hetzelfde als voor een oude man die niet in staat is om te vasten. In dit geval dienen arme mensen te worden gevoed namens hem. Dit is wat van hem werd geëist toen hij nog leefde; namelijk het voeden van armen in plaats van te vasten.

Als hij echter met een geldige reden niet heeft gevast en is komen te overlijden zonder de gemiste dagen in te halen, terwijl hij daartoe wel in staat was, dan dienen zijn erfgenamen namens hem (de gemiste dagen) te vasten.

Wanneer hij sommige dagen in de Ramadan niet heeft gevast uit onachtzaamheid en achteloosheid, en hij had geen excuus, dan is het niet geldig om namens hem het vasten in te halen.

Ten derde:

De droom waarin zijn zus hem ziet wonend in groene tuinen is een goede droom, met de Wil van Allah. Er is hoop dat hij hiermee gezegend is en dat Allah hem de gunst van een goede status bij Hem heeft gegeven. Maar we kunnen hierover niet zeker zijn. Het interpreteren van dromen is een breed onderwerp en het is moeilijk om hierbinnen (dit onderwerp) ergens zeker van te zijn. Niettemin dienen we ons te richten op de Zegening van Allah en de hoop op Zijn Goedheid en Gunst.

Ibn cAbbaas heeft gezegd: “De Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) trok het gordijn (van de deur van zijn huis of kamer die naast de moskee was) open en de mensen bevonden zich in rijen achter Aboe Bakr. Vervolgens zei hij: “O mensen, er is niets meer over van de blijde tijdingen van het Profeetschap (d.w.z. na de dood van de Profeet is er geen nieuw Profeetschap meer), behalve een ware droom die een moslim ziet of die voor hem wordt gezien.”

(Moeslim)

Het behoort tot het geloof van Ahl us-Soennah wal-Djamaacah dat we voor geen enkele persoon met zekerheid kunnen zeggen dat hij naar het Paradijs of de Hel gaat, behalve in gevallen waar een bewijs uit de Shariecah (Islamitische wetgeving) voor bestaat.

In algemene zin kan niet worden ontkend dat sommige mensen voelen dat hun dood nabij is. Vooral als er tekenen zijn die hierop wijzen. Niemand weet echter precies wanneer zijn tijd voorbij is of waar hij komt te sterven. Dit soort kwesties zijn niet van groot belang en hebben ook niks te maken met de deugd of status van een persoon. Allah weet het beste wat er gebeurt. Toch kunnen we duidelijk zijn over wat we eerder hebben vermeld, namelijk dat niemand weet wanneer zijn leven eindigt of waar hij zal sterven. Want Allah, de Verhevene, zegt (interpretatie van de betekenis):

“Voorwaar, bij Allah (Alleen) ligt de kennis van het Uur. En Hij laat de (baatvolle) regen neerdalen en Hij weet wat zich in de baarmoeder bevindt. En geen (enkele) ziel weet wat hij morgen zal verwerven en geen (enkele) ziel weet op welke (plaats op) aarde zij zal sterven. Voorwaar, Allah is op de hoogte (van alles), Alwetend (over het verborgene).”

(Soerat Loeqmaan: 34)

En Allah weet het het beste.

Islamqa.com