Wens niet de dood

22550

Vraag:

Is het toegestaan voor iemand die pijn lijdt om de dood te wensen?

Antwoord:

Het is niet toegestaan om de dood te wensen, omdat de Profeet (vrede zij met hem) dat heeft verboden. Het bewijs hiervoor is een overlevering die verhaald is door Anas, waarin de Profeet (vrede zij met hem) zei: “Niemand van jullie zou de dood moeten wensen op het moment dat iets schadelijks hem treft. Als hij hier niet onderuit kan, dan dient hij te zeggen: “O Allah, laat mij leven zolang daar goed in zit en laat mij sterven als de dood beter voor mij is.”

(al-Boekhaarie en Moeslim)

Er is dus niets mis mee om te zeggen: “O Allah, laat mij leven zolang daar goed in zit en laat mij sterven als de dood beter voor mij is.” Maar om te zeggen: “O Allah laat mij sterven, O Allah bespoedig mijn dood, O Allah bespoedig mijn overlijden”, dat is niet toegestaan. Dit omdat het leven hem in niets meer doet toenemen dan het goede. Het kan namelijk zo zijn dat het voortleven voor hem beter is, doordat hij de tijd nuttig zal gaan besteden met het verrichten van goede daden, het reciteren van de Koran, het prijzen van Allah, het verrichten van het gebed en het uitgeven van liefdadigheid, etc.

Elk uur en elke seconde die de gelovige doorbrengt zal profijtvol voor hem zijn, al is het maar door te zeggen: “Geprezen is Allah, alle lof zij Allah, Allah is de Grootste, er is geen God dan Allah”, en het tonen van berouw. Er is overgeleverd door Aboe Hoerayrah dat de Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: “Niemand van jullie zou de dood moeten wensen of smeken dat deze hem voorspoedig toekomt, want het leven voor een gelovige zal hem in niets meer doen toenemen dan het goede.”

Dus het leven van een gelovige zal hem in niets meer doen toenemen dan het goede. Dit door het verrichten van het gebed, het uitgeven van liefdadigheid, het prijzen van Allah, het reciteren van de Koran en het tonen van berouw en dergelijke goede daden.

Sheikh cAbdoel-cAziez ibn Baaz