|
18:34
Den Haag | cIshaa
gebedstijdMiddel 13gebedstijd
Middel 7
06:28
Middel 6
08:30
Middel 5
12:42
Middel 2
14:19
Middel 4
16:38
Middel 3
18:34
Alle gebedstijden
Regels inzake menstruatie en kraambloeding
Al-Hayd
is
zoals bekend menstruatiebloed. De shariecah kent hiervoor geen
maximum of minimum tijdsduur maar gaat uit van het aantal dagen dat een
vrouw gewoonlijk ongesteld is.
An-Nifaas
staat
voor kraambloeding. De maximum tijdsduur hiervoor is veertig dagen. Oem
Salamah overlevert:
“Een
vrouw die pas bevallen was, onthield zich
(van
het vasten en het bidden)
,
in de tijd van de Profeet, veertig dagen.”

          
                                               
(Sahih Soenan Ibn Maadjah)

Als
de kraambloeding voor het verstrijken van de veertig dagen ophoudt, dan
dient de vrouw zich te wassen en is zij weer schoon. Als de kraambloeding
langer dan veertig dagen duurt, dan dient zij zich, na de veertig dagen,
gewoon te wassen en kan zij zichzelf daarna als schoon beschouwen. 

Verboden
handelingen tijdens de menstruatie en kraambloeding

Wat
verboden is voor een persoon die zijn woedoe’ heeft verbroken, is ook
verboden voor een vrouw in haar menstruatie- of kraamperiode. Daarnaast zijn
voor deze vrouw de volgende zaken verboden.

1.         Vasten

De
vrouw dient de periode die zij niet heeft gevast tijdens de maand Ramadan
wel in te halen! Moecaadhah verhaalt
:
“Ik vroeg cAa’ieshah het volgende: ,,Hoe zit het met een
menstruerende vrouw
(na
haar periode)
die het vasten inhaalt
en het gebed niet?” cAa’ieshah antwoordde: ,,Wij kregen
daarmee te maken in de tijd van de Profeet waarop ons werd opgedragen het
vasten in te halen en het gebed niet.”
 
                                                    
(al-Boechari en Moeslim)

2.         Het penitreren van
het vrouwelijke geslachtsdeel

Dit
op basis van de woorden van Allah (interpretatie van de betekenis):

“En
zij vragen jou over de menstruatie. Zeg het is een onreinheid. Dus vermijdt
jullie vrouwen gedurende de menstruatie en heb geen gemeenschap met hen
totdat hun menstruatie ophoudt. En als zij zich reinigen heb dan gemeenschap
met hen van waar Allah jullie heeft bevolen.”       
                       
                           
 
                                               
(Soerat al-Baqarah)

En
op basis van de uitspraak van de Profeet:
“Doe
alles
(met hen)
behalve het hebben van gemeenschap.”
 
                   
                      
                                         
(Sahih Soenan Ibn Maadjah)

Het
hebben van geslachtsgemeenschap met een ongestelde vrouw

Imam
Nawawi zei in de uitleg van Moeslim: “Als een moslim gelooft dat het
hebben van gemeenschap met een ongestelde vrouw toegestaan is, dan treedt
hij hierdoor buiten de Islam. Indien hij dit achteloos doet, niet wetend dat
de vrouw ongesteld is, of dat hij niet op de hoogte is van het verbod
hiervan, of als hij hiertoe gedwongen wordt, dan wordt dit hem niet kwalijk
genomen en hoeft hij geen Kafaarah (boetedoening) te verrichten.
Heeft hij bewust gemeenschap met een ongestelde vrouw en weet hij dat dit
verboden is, dan heeft hij een grote zonde gepleegd. Shaafici zei
dat dit een grote zonde is en hij moet hiervoor berouw tonen en over het
verrichten van kafaarah bestaan twee meningen.” Ik zeg: “De voornaamste
mening is dat kafaarah verplicht is. Dit op basis van de overlevering van
Ibn cAbbaas dat de Profeet met betrekking tot de man die
gemeenschap heeft met zijn vrouw tijdens haar menstruatie zei: “Hij moet
één dinar of een halve dinar als Sadaqah
(liefdadigheid) uitgeven.” 
                            
                                                                                  
(Sahih Soenan Ibn Maadjah)

De
keuze die in de overlevering wordt genoemd (tussen het betalen van één of
een halve dinar) heeft te maken met het hebben van gemeenschap in het begin
of aan het einde van de menstruatieperiode. Dit op basis van de uitspraak
van Ibn cAbbaas: “Als hij gemeenschap met haar heeft in het
begin van haar menstruatieperiode, dan geeft hij één dinar uit en
(als
hij gemeenschap met haar heeft) aan het einde van haar menstruatieperiode,
dan geeft hij een halve dinar uit.”
                                                               
                       
                      
(Sahih
Soenan Abi Daawoed)

Al-Istihaadhah

Al-istihaadhah
is bloed dat vrijkomt buiten of direct volgend op de menstruatie- of
kraamperiode. Als het gaat om bloed dat vrijkomt buiten de menstruatie- of
kraamperiode, dan bestaat er geen twijfel over dat het gaat om al-istihaadhah.
Als het echter gaat om bloed dat vrijkomt direct volgend op de menstruatie-
of kraamperiode, dan wordt al het bloed dat vrijkomt na haar gewoonlijke
tijdsduur (van menstruatie- of kraamperiode) beschouwd als al-istihaadhah.
Dit op basis van wat de Profeet (vrede zij met hem) zei tegen Oem Habibah: “Onthoudt
je
(van alles wat verboden is voor een menstruerende vrouw) voor een
periode die gelijk is aan je gewoonlijke menstruatietijdsduur, was je
vervolgens en verricht dan het gebed.”
                           
                       
                       
                                 
(Moeslim)

Als
er onderscheid is tussen de verschillende soorten bloed dan is
menstruatiebloed te herkennen aan de bekende donkere kleur en al het andere
soort bloed wordt beschouwd als al-istihaadhah. Dit op basis van wat de
Profeet (vrede zij met hem) zei tegen Faatimah bint Abi Hoebaish: “Is
het menstruatiebloed, dan heeft het de bekende donkere kleur. Onthoudt je
dan van het gebed en als het de andere
(soort bloed) is, verricht dan
de woedoe, want het is niet meer dan een normale bloeding.”
                                                                                                       
(Al-Ierwaa’ van Sheich al-Albaani)

Als
de vrouw geen gewoonlijke tijdsduur kent en zij geen onderscheid kan maken
tussen de soorten bloed, dan dient zij uit te gaan van de tijdsduur van de
vrouwen uit haar familie. Dit op basis van wat de Profeet (vrede zij met
hem) zei tegen Hamnah bint Jahsh: “Voorwaar dit is één van de trappen
van de shaitan. Ga uit van zes of zeven dagen menstrueren. Was je vervolgens
totdat je ziet dat je volledig gereinigd bent, bidt en vast daarna
drieentwintig of vierentwintig dagen dat volstaat jou. Doe dit iedere maand
aangezien het menstrueren en het weer rein worden van vrouwen verbonden is
aan een cyclus.”
                                    
                 
(Al-Ierwaa’ van Sheich al-Albaani)

De
vrouw die te maken heeft met al-istihaadhah

Wat
voor een menstruerende vrouw verboden is, is toegestaan voor een
Moestahaadah. Zij dient alleen de woedoe te verrichten voor iedere gebed.
Dit op basis van wat de Profeet (vrede zij met hem) zei tegen Faatimah bint
Abi Hoebaish: “Verricht vervolgens de woedoe voor iedere gebed.”                        
                                                                                                               
(Sahih Soenan Ibn Maadjah)

Het
is ook aanbevolen om de ghoesl te verrichten voor iedere gebed zoals reeds
opgemerkt is bij de aanbevolen ghoesl.

 

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter