Aanraken van echtgenote verbreekt Woedoe’ niet

12796

Vraag:

Een man kan zijn dag haast niet doorkomen zonder van zijn echtgenote zaken te geven en te nemen. Als hij de Woedoe’ heeft en zijn echtgenote aanraakt, verbreekt hiermee de Woedoe’?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

De geleerden verschillen erover van mening of het aanraken van de echtgenote de Woedoe’ van een man onmiddellijk verbreekt. De meest correcte mening is echter dat het zijn Woedoe’ niet verbreekt. Of hij haar nu aanraakt met verlangen of niet.

De Profeet (vrede zij met hem) kuste sommige van zijn vrouwen en verrichtte hierna niet de Woedoe’. Daarnaast zou het veel moeilijkheden met zich meebrengen als dit het geval zou zijn. Als het de Woedoe’ van een persoon zou verbreken, dan zou de Profeet (vrede zij met hem) dit hebben gezegd.

De Woorden van Allah in de Koran (interpretatie van de betekenis):

“…of (als jullie) gemeenschap hebben gehad met de vrouwen…”

(Soerat an-Nisaa’: 43)

verwijzen volgens de meest correcte mening bij de geleerden naar seksuele gemeenschap.

(Fataawa al-Ladjnat ud-Daa’imah; boekdeel 5, blz. 266)

Permanente Commissie voor het geven van fatwas