Druppels na het urineren

33581

Vraag:

Mijn vraag gaat over al-Madhiy (voorvocht). Wanneer dit bij mij vrijkomt, verricht ik de Ghoesl en bid ik daarna. Echter wanneer ik terugga naar de toilet tref ik druppels aan die zijn vrijgekomen met urine. Soms verblijf ik meer dan een half uur in de badkamer om er zeker van te zijn dat alle druppels eruit zijn gekomen. Mijn vraag is of ik zeker moet zijn dat alles er volledig uit is gekomen of moet ik de Ghoesl verrichten en daarna bidden? Weet alstublieft dat ik hierdoor sommige gebeden in de moskee moet missen. En soms blijf ik er onzeker over of ik me een in reine staat bevond. Als ik dan van de moskee thuis terugkom, verricht ik het gebed thuis nog een keer.

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Wat er na het urineren vrijkomt is normaal gesproken al-Wadiy. Dit betreft een dikke witte substantie die eruit komt in de vorm van druppels. Al-Madhiy (voorvocht) komt vrij als gevolg van lustgevoelens.

Beide verbreken de Woedoe’, maar vereisen geen Ghoesl. Wanneer jij zegt “Wanneer dit bij mij vrij komt, verricht ik Ghoesl”, bedoel jij wellicht dat je het wast. De Ghoesl (grote wassing) hoef je daarvoor namelijk niet te verrichten. De Woedoe’ volstaat.

Imam an-Nawawie heeft in een uitleg over het verschil tussen al-Madhiy en al-Wadiy gezegd: “Al-Madhiy is een kleverige, dunne, heldere substantie die vrijkomt met of zonder verlangens. Het komt niet gutsend vrij, wordt niet gevolgd door uitputting en kan zelfs onopgemerkt vrijkomen. Dit gebeurt bij zowel de man als de vrouw.

Al-Wadiy is een dikke, donkere substantie die in dikte veel op al-Maniy (sperma) lijkt. Echter verschilt het in kleur en heeft het geen geur. Het komt vrij na het urineren, bij verstopping van de darmen of bij het dragen van iets zwaars. En het komt vrij in de vorm van één of enkele druppels. De geleerden zijn het er unaniem over eens dat het niet nodig is om de grote wassing te verrichten wanneer al-Madhiy en al-Wadiy vrij komen.”

(al-Madjmoec, boekdeel 2, blz. 160)

Sheikh Ibn Djibrien (moge Allah hem genadig zijn) werd gevraagd: “Na het urineren merk ik op dat er wat zaadvocht (al-Maniy) vrij komt. Ik weet niet of ik de grote wassing moet verrichten na elke keer dat ik urineer. Wat moet ik doen? Want ik weet niet of dit hetzelfde effect heeft als geslachtsgemeenschap?”

Hij antwoordde: “Deze “Maniy” die vrijkomt na het urineren is in feite al-Wadiy. Dit is welbekend en is geen Maniy. Als het vrijkomt na het urineren en in vrij geleidelijke vorm (in tegenstelling tot in een gutsende vorm), dan is het niet vereist om de Ghoesl te verrichten. Echter maakt dit de Woedoe’ wel ongeldig. Het geslachtsdeel moet eerst gewassen worden en daarna dient de persoon de Woedoe’ te verrichten. De Ghoesl is dus niet vereist. Ghoesl is alleen vereist wanneer al-Maniy (sperma) vrijkomt bij lustgevoelens, anders is het niet vereist. Want de gutsende lozing is anders dan de lozing van urine, welke er uitstroomt of –druppelt. In die gevallen maakt het dus niet uit als het er op die manier uitkomt.”

(Fataawa Islamiyyah, boekdeel 1, blz. 226)

Wanneer je klaar bent, dien je te wachten tot je er zeker van bent dat het stromen gestopt is. Vervolgens reinig je jezelf en verricht je de Woedoe’. Als dit leidt tot het missen van het gezamenlijke gebed, dan treft jou geen blaam. Maar je dient jezelf klaar te maken voordat de tijd van het gebed aanbreekt, als je weet dat je lange tijd nodig hebt om te toiletteren.

De Permanent Commissie voor het geven van fatwa's werd gevraagd: “Er is een man die lijdt aan urine verlies. Hij reinigt zich enige tijd na het plassen. Maar als hij wacht totdat de urine niet meer vrijkomt, dan zou de tijd voor het gezamenlijke gebed voorbij zijn. Wat is de regelgeving?”

De Commissie antwoordde: “Als hij weet dat het urineverlies zal stoppen, is het voor hem niet toegestaan om te bidden terwijl dit vochtverlies nog gaande is, alleen om zo de verdiensten van het gezamenlijke gebed te verkrijgen. Hij dient eerst te wachten totdat het stopt, vervolgens reinigt hij zichzelf, verricht de Woedoe’ en gaat bidden. Ook al zou hij het gezamenlijke gebed moeten missen. Hij dient echter tijdig te zijn om zichzelf te reinigen en de Woedoe’ te verrichten wanneer de tijd voor het gebed ingaat, in de hoop dat hij het gezamenlijke gebed kan bijwonen.”

(Fataawa al-Ladjnat ud-Daa’imah, boekdeel 5, blz. 408)

Sheikh Ibn Djibrien zei over degene die geconfronteerd wordt met dit probleem: “Allereerst dien je voorzorgsmaatregelen te nemen met betrekking tot de reiniging. Verricht de Woedoe’ nadat je geürineerd hebt en de gevolgen van het urineren opgehouden zijn. Doe dit een half uur voordat de tijd van het gebed ingaat in de hoop dat het zal stoppen voordat de tijd van het gebed zal aanbreken.

Ten tweede dien je na het urineren je geslachtsdeel te wassen met koud water. Dit zal het urineren laten stoppen en voorkomen dat er druppels vrijkomen. Als deze druppels het resultaat zijn van Waswaas (influisteringen van de Shaytaan) of iets dat daarop lijkt, dan dien je na jezelf gereinigd te hebben water op je broek te sprenkelen. Dit zodat de Shaytaan jou niet kan laten denken, als je vocht ziet dat dit om urine gaat. In dit geval weet je dat het water is die je op je kleding hebt gesprenkeld.”

(Fataawa Islaamiyyah, boekdeel 1, 196)

Je moet oppassen voor al-Waswaas, want het is een ziekte en kwaad waardoor een persoon gaat twijfelen en zich zorgen gaat maken met als gevolg dat de aanbidding zwaar voor hem zal lijken. Dus pas hiervoor op. Als jij jezelf hebt gereinigd en het gebed hebt verricht, schenk dan geen aandacht aan twijfels. Het basisprincipe is dat de persoon rein is en de gebeden geldig zijn.”

Sheikh Ibn ul-cOethaymien (moge Allah hem genadig zijn) werd gevraagd: “Als ik klaar ben met de Woedoe’ en ga bidden, voel ik een druppel urine uit mijn geslachtsdeel komen. Wat moet ik doen?”

Hij antwoordde: “Degene die hiermee te maken heeft, dient het te negeren. Zoals vooraanstaande moslimgeleerden dat hebben aangegeven. Hij zou geen enkele aandacht hieraan moeten besteden of na te gaan of er iets is vrijgekomen of niet. Als hij toevlucht zoekt bij Allah tegen de vervloekte Shaytaan zal dit met de Wil van Allah verdwijnen. Maar als hij er zeker van is, dan is het vereist om de plekken te wassen die in aanraking zijn gekomen met urine en daarna de Woedoe’ te verrichten.

Wanneer sommige mensen iets kouds voelen bij het einde van hun geslachtsdeel, denken zij dat er iets vrijgekomen is. Pas wanneer jij er zeker van bent, dien je te doen wat ik vermeld heb. Omdat het stopt, is dat wat jij noemt geen urineverlies. Urineverlies is namelijk iets aanhoudends. Wat dit betreft gaat het om één of twee druppels die vrijkomen na beweging. Dat is geen urineverlies, omdat het na twee druppels stopt. In dit geval dien je opnieuw jezelf te reinigen en de Woedoe’ te verrichten. Je dient dit altijd te doen, wees geduld en zoek de Beloning bij Allah.”

(Liqaa’ ul-Baab il-Maftoeh, boekdeel 184, blz. 15)

En Allah weet het het beste.

Islamqa.com