Een ring afdoen bij Woedoe’ of Ghoesl

6445

Vraag:

Is het noodzakelijk om een ring te verschuiven bij het verrichten van de wassing?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Als de ring los zit zodat eronder genoeg water kan komen, dan is het niet nodig deze te bewegen. Maar als het zo strak zit dat water er niet onder kan komen behalve door het te bewegen, dan dient het bewogen te worden. Dit geldt zowel voor de Woedoe’ als voor de Ghoesl.

In al-Mawsoecat ul-Fiqhiyyah (boekdeel 11, blz. 30) staat vermeld: “De meerderheid van de Foeqahaa’ is van mening dat het verplicht is om bij het wassen van de hand tijdens de Woedoe’ de ring te bewegen. Dit wanneer deze strak zit en men niet weet of het water de huid eronder bereikt. Maar als de ring losser zit en men weet dat het water eronder kan komen, dan hoeft men deze niet te bewegen. Het is echter wel aanbevolen om dit te doen.”

Sheikh Ibn ul-cOethaymien werd gevraagd: “Is het noodzakelijk om een ring en horloge te verwijderen bij het verrichten van de Woedoe’?” Hij antwoordde: “De Foeqahaa’ zijn van mening dat het Soennah is deze te bewegen. Maar als het straks zit, dan is het noodzakelijk deze te verwijderen. Want als deze niet bewogen worden, kan het water er niet onder komen. Terwijl Allah, de Verhevene, zegt (interpretatie van de betekenis):

“…was dan jullie gezichten en jullie handen tot aan de ellebogen.”

(Soerat al-Maa’idah: 6)

Het is dus essentieel om de gehele hand te wassen van de vingertoppen tot aan de ellebogen.”

(Liqaa’aat ul-Baab il-Maftoeh)

En Allah weet het het beste.

Islamqa.com