Een teken van geloof

8484

Vraag:

Is het bijwonen van het gezamenlijk gebed een teken van iemands geloof, zoals vermeld staat in een overlevering?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Ja, er bestaat geen twijfel over dat het verrichten van het gezamenlijke gebed een teken is van iemands geloof. Het is het geloof in Allah dat er voor zorgt dat iemand vertrekt uit zijn huis en de moeite doet om naar de moskee te lopen.

In de overlevering waarnaar verwezen wordt zegt de Profeet (vrede zij met hem): “Wanneer je een man ziet die vaak naar de moskee gaat, dan kun je daaruit opmaken dat hij een gelovige is”.

Maar deze overlevering is zwak en niet correct.

Sheikh Mohammed ibnoe Saalih al-cOethaymeen

Fatawaa sheikh Mohammed ibnoe Saalih al-cOethaymien boekdeel 1, blz. 55