Gebruik van tampons

31307

Vraag:

Staat er ergens in de Koran of in een overlevering dat het verboden is voor een moslimvrouw om tampons te gebruiken?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

De moslim wordt altijd opgedragen om an-Nadjaasah (onreinheden) te vermijden. Allah, de Verhevene, zegt (interpretatie van de betekenis):

“En reinig jouw kleding.”

(Soerat al-Moeddatthir: 4)

Menstruatiebloed is Naadjis (onrein) en wanneer dit op de kleding van een vrouw terecht komt, dan moet zij het wassen. Wat betreft tampons moeten we verwijzen naar wat vrouwen gewoonlijk gebruiken. In de tijd van de Profeet (vrede zij met hem) waren de vrouwen gewoon om speciale kleding te dragen tijdens hun menstruatieperiode. Het is overgeleverd dat Oemmoe Salamah zei: “Mijn periode kwam toen ik met de Profeet (vrede zij met hem) was, dus ik glipte weg en droeg de kleding die ik gewoon was om te dragen wanneer ik menstrueerde.”

(al-Boekhaarie)

De algemene richtlijn is dat zaken toegestaan zijn, en er is geen bewijs wat erop duidt dat dit verboden is. Het is dus niet correct om te zeggen dat dit niet is toegestaan. Er zijn zelfs overleveringen die aangeven dat het toegestaan is om katoen te gebruiken om daarmee de bloedstroom te controleren.

Hamnah bintoe Djahsh verhaalde dat zij menstrueerde ten tijde van de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem). Ze kwam naar hem (vrede zij met hem) toe en zei: “Ik heb een sterke, langdurige bloedstroom.” Hij (vrede zij met hem) zei tegen haar: “Stelp het met katoen.” Zij zei: “Het is meer dan dat. Mijn bloed vloeit.” Hij (vrede zij met hem) zei: “Beschouw jezelf elke maand als menstruerende voor de duur van zes of zeven dagen, zoals bekend is bij Allah. Verricht vervolgens de grote wassing (Ghoesl) en bidt en vast voor drieëntwintig of vierentwintig dagen. Stel het Dhoehr-gebed uit en vervroeg het cAsr-gebed, en verricht hiervoor de Ghoesl. En stel het Maghrib-gebed uit en vervroeg het cIshaa’-gebed, en verricht hiervoor de Ghoesl. Dit is de meest geliefde van de twee manieren voor mij.

(Ibnoe Maadjah en Hasan verklaard door al-Albaanie)

En Allah weet het het beste.

Sheikh Mohammed Saalih al-Moenadjjid Islamqa.com