Gehandicapt en Woedoe'

5260

Vraag:

Een vrouw heeft een handicap en is niet in staat om Woedoe' te verrichten. Soms vraagt zij haar kinderen om de Woedoe' voor haar te verrichten, maar dit doen zij niet. Zij heeft dus geen keuze dan te bidden zonder Woedoe'. Wat is hierover de regelgeving?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Allereerst is het een verplichting voor de kinderen om hun moeder te helpen zichzelf te reinigen. Dit is haar recht en een verplichting voor hen. Dit niet nakomen betekent dat zij één van de verschrikkelijkste en grootste zonden begaan. Namelijk het ongehoorzaam zijn tegenover de moeder. De vrees bestaat dat Allah de bestraffing voor hen zal bespoedigen vanwege deze zonde. Zij moeten berouw tonen aan Allah, spijt hebben van hun daden, excuses aanbieden aan hun moeder, haar vergiffenis vragen en ernaar streven hun moeder te gehoorzamen en tevreden te stellen. Dit is één van de toegangen tot het Paradijs en zij weten niet wanneer deze toegang voor hen zal sluiten. Als dit gebeurt, zullen zij tevergeefs spijt hebben.

Wat betreft het reinigen van zichzelf als zij weigeren haar te helpen;

Als een zieke persoon niet in staat is om Woedoe' te verrichten en niemand kan vinden die kan helpen, zelfs niet tegen betaling, dan dient deze persoon de Tayammoem te verrichten. Hij kan Tayammoem doen en het bed gebruiken waarop hij slaapt als er stof op ligt, of hij kan een vat met daarin zand of stof naast zijn bed leggen en daarmee Tayammoem doen.

Al-Bahoetie zei: “Als een zieke persoon niet in staat is om zelf Woedoe' te verrichten, dan kan hij iemand zoeken die de Woedoe' of Ghoesl tegen betaling voor hem kan verrichten. Indien hij zich dit kan permitteren. In dit geval is het verrichten van Woedoe' verplicht voor hem, zoals het verplicht is voor een gezonde persoon. Als hij niemand kan vinden die Woedoe' of Tayammoem voor hem kan verrichten, omdat hij zich dit niet kan permitteren, of hiervoor niemand kan vinden, dan moet hij bidden in de staat waarin hij verkeert.”

(Kasshaaf ul-Qinaac, boekdeel 1, blz. 103)

Als de vrouw waarover gevraagd wordt in staat is om iemand in te huren die haar kan helpen met het verrichten van de Woedoe', dan moet zij dit doen. Als zij dit niet kan betalen, dan moet zij Tayammoem doen, omdat Allah, de Verhevene, zegt (interpretatie van de betekenis):

“En als jullie ziek zijn, of op reis zijn, of iemand van jullie komt van het toilet, of als jullie gemeenschap hebben gehad met de vrouwen, en jullie geen water kunnen vinden, verricht dan de Tayammoem met schone aarde en veeg hiermee over jullie gezichten en handen.”

(Soerat al-Maa’idah: 6)

Sheikh Ibn ul-cOethaymien werd het volgende gevraagd: “Als een zieke persoon geen stof vindt, kan hij dan Tayammoem doen gebruikmakend van het bed of de muur, of niet?

Hij antwoordde: “Als de muur gemaakt is van “schone aarde”, of dit nou stenen of bakstenen zijn, dan is het toegestaan om dit te gebruiken voor Tayammoem. Als de muur bedekt is met hout of geverfd is en er stof op zit, dan kan dit gebruikt worden voor Tayammoem. En hier is niets mis mee. Hij is als degenen die Tayammoem verricht met aarde. Maar als er geen stof op zit, dan valt dit niet onder de categorie “aarde” en kan dit niet gebruikt worden voor Tayammoem. Wat betreft het bed zeggen we: “Als er stof op ligt, dan kan dit gebruikt worden voor Tayammoem en anders niet omdat dit niet valt onder de categorie “aarde”.”

(Fataawa at-Tahaarah, blz. 240)

Als zij geen Tayammoem kan verrichten, dan kan zij bidden zonder Woedoe' of Tayammoem, omdat Allah, de Verhevene, zegt (interpretatie van de betekenis):

“Allah belast geen ziel boven haar vermogen.”

(Soerat al-Baqarah: 286)

En ook (interpretatie van de betekenis):

“Vrees daarom Allah voor zover jullie daartoe in staat zijn, luister en gehoorzaam en geef uit (aan liefdadigheid).”

(Soerat at-Taghaaboen: 16)

Het is echter niet toegestaan voor haar om te bidden zonder Woedoe' of Tayammoem zolang zij in staat is dit wel te doen.

En Allah weet het het beste.

Islamqa.com