Heft Tayammoem Ghoesl op?

4540

Vraag:

Betekent Tayammoem dat de persoon die Djoenoeb is helemaal geen Ghoesl (grote wassing) meer hoeft te doen? En hoeveel gebeden kan men verrichten met Tayammoem?

Antwoord:

Tayammoem neemt de plaats in van water, zoals Allah de aarde als een plaats van aanbidding en een middel van zuivering voor de moslims heeft gemaakt. Als er geen water beschikbaar is of iemand vanwege ziekte niet in staat is om het te gebruiken, dan dient men Tayammoem te verrichten. En dit volstaat totdat men weer over water beschikt. Wanneer de persoon vervolgens weer over water beschikt, dan dient hij de Ghoesl te verrichten om zichzelf daarmee te reinigen van zijn vorige Djanaabah.

En hetzelfde geldt ook voor iemand die ziek is en vervolgens door Allah, de Verhevene, genezen wordt. Hij dient de Ghoesl te verrichten om zichzelf te reinigen van zijn vorige Djanaabah, waarvoor hij zichzelf eerder had gereinigd middels Tayammoem. Aboe Dharr heeft overgeleverd dat de Profeet (vrede zij me hem) zei: “Schone aarde is de Woedoe’ van een moslim indien hij gedurende tien jaar geen water kan vinden.” Vervolgens zei hij (vrede zij met hem): “Wanneer je water vindt, laat het dan jouw huid aanraken.”

(at-Tirmidhie)

Wanneer de persoon die Djoenoeb is water vindt, moet hij ervoor zorgen dat zijn huid daarmee in aanraking komt. Dat wil zeggen dat hij zichzelf ermee moet wassen. Wat betreft zijn voorgaande gebeden, die zijn geldig door de Tayammoem die hij verrichtte toen er geen water beschikbaar was, of hij niet in staat was om het te gebruiken vanwege ziekte (die hem hiervan weerhield). Dit totdat de ziekte ophoudt, hij herstelt en totdat hij water tot zijn beschikking heeft (als dit niet beschikbaar was). Zelfs wanneer dat lang duurt.

Sheikh cAbdoel-cAziez ibnoe cAbdillaah ibn Baaz (Madjmoec ul-Fataawa, boekdeel 10, blz. 201)