Het duurt te lang tot de urine stopt

9337
Vraag:
Ik verlies kleine hoeveelheden urine gedurende 5 tot 10 minuten na het urineren. Dit verplicht mij om tot ongeveer 15 minuten te wachten om er zeker van te zijn dat er geen urine meer uit mij vrijkomt. Hierdoor stel ik het gebed 20 minuten uit. In andere situaties verlies ik geen urine. Is er een oplossing voor het op tijd verrichten van het gebed of dien ik te wachten en de Woedoe’ steeds te herhalen? Dit probleem compliceert mijn leven.
Antwoord:
Alle lof zij Allah.
De Islamitische wetgeving is een gemakkelijke wetgeving die de moeilijkheden van de mens verlicht en de zaken voor hen vergemakkelijkt. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):
“En Hij heeft het jullie in de godsdienst niet moeilijk gemaakt.”
(Soerat al-Hadj: 78)
Hetgeen waarover jij hebt gevraagd is niet iets dat bezorgdheid, frustratie of wanhoop hoeft te veroorzaken. Dit omdat alles wat jou overkomt een test is van Allah waarvoor jij beloond zal worden bij het dragen ervan met geduld. Je dient te weten dat de religie van Allah gemakkelijk is in alle zaken.
Als dit je gewoonlijk overkomt en je weet dat de urine na vijf of tien minuten stopt, dan betekent dit dat je tien minuten eerder voor de tijd (van het gebed) dient op te staan om te gaan urineren. Daarna wacht je tien minuten en verricht je de Woedoe’.
Als we aannemen dat je te laat naar de wc gaat, dan treft jou geen blaam door te wachten tot het stopt. Ook al mis je het gezamenlijke gebed. Dit omdat je in dit geval geëxcuseerd bent zoals de Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: “Er vindt geen gebed plaats als het eten op tafel staat of de persoon de beide verdorvenheden (ontlasting en urine) probeert tegen te houden.”
(Moeslim)
Ons hierop baserende zeggen we: “Neem de nodige tijd vóór het gebed, zodat het druppelen van de urine stopt. Lukt dit niet, dan dien je te wachten. Ook al betekent dit dat je het gezamenlijke gebed mist.”
En Allah is de Bron van alle Kracht.
Sheikh Mohammed ibnoe Saalih al-cOethaymien
(Fataawa Manaar ul-Islaam, boekdeel 1, blz. 106)
islamqa.com