Het laten groeien van de nagels

27527

Vraag:

Wat is de regelgeving over het lang laten groeien van nagels?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Het lang laten groeien van de nagels is Makroeh (afkeurenswaardig), zo niet Haraam. De Profeet (vrede zij met hem) heeft een termijn gesteld voor het knippen van de nagels, door te zeggen dat het knippen van de nagels niet langer dan veertig dagen achterwege gelaten moet worden.

(Moeslim)

Het is vreemd dat sommige beweren dat het beschaafder is om de nagels te laten groeien, zelfs wanneer het vuil zich daar ophoopt en het een persoon op een dier doet lijken. De Profeet (vrede zij met hem) zei: “Gebruik wat ervoor zorgt dat het bloed stroomt en nuttig de dieren die in de Naam van Allah zijn geslacht. Slacht niet met de tanden of nagels, en ik zal jullie vertellen waarom: Het is omdat de tanden bot zijn (dat wil zeggen dat ze niet goed kunnen snijden) en de nagels instrumenten zijn die gebruikt worden door de Ethiopiërs (die in die tijd leefden en wij niet moeten imiteren vanwege hun ongeloof).”

(al-Boekhaarie en Moeslim)

Dit verwijst naar het feit dat zij gewoon waren om hun nagels als messen te gebruiken, er dieren mee te slachten en het vlees ermee te snijden. En dit is de manier van degenen die gelijkenissen tonen met dieren.

Sheikh Mohammed ibnoe Saalih al-cOethaymien (Kitaab ud-Dacwah 5, boekdeel 2, blz.79)