Het mijden van urine

7675

Vraag:

In een overlevering van de Profeet (vrede zij met hem) las ik: “Mijd urine, want waarlijk, de meeste bestraffingen van het graf zijn het gevolg hiervan.”

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Deze overlevering is goed (Hasan). De woorden van de Profeet (vrede zij met hem) zijn: “Mijd urine, want waarlijk, de meeste bestraffingen van het graf zijn het gevolg hiervan.”

(al-Haakim)

In een andere versie: “De meeste van de bestraffingen van het graf zijn vanwege urine.”

Wat hiermee bedoeld wordt, is urine te vermijden en hier prudent mee te zijn. Als een persoon wilt urineren, dan dient hij dat te doen op een plaats waar het oppervlak zacht is. Zoals grond of in een toilet. Dit zodat druppels urine niet op hem terug spatten.

Dit geldt voor zowel mannen als vrouwen. Zij dienen aandacht te besteden aan deze zaak. Urineren moet op een plek te gebeuren waar het niet zal (terug) spatten op de persoon. Als de dij of voet hiermee in aanraking komt, dan moet de persoon water gieten over de plek die in aanraking is gekomen met urine. Zo ontdoet hij zich van (de onreinheid van) urine.

Als het oppervlak zacht is of de persoon zorgt ervoor dat de urine in het toilet belandt waar het zal worden weggespoeld zodat er niets op hem terug zal spatten, dan is dat voldoende.

Het mijden van urine en er voorzichtig mee omgaan is goed. Als het voorkomt dat de urine de rand van het toilet raakt en spat op de dij of kuit, dan moet het weg gewassen worden. Dit geldt voor zowel de man als de vrouw.

Sheikh cAbdoel-cAziez ibn Baaz

(Fataawa Noer calad-Darb, boekdeel 2, blz. 657)