Het verwijderen van de beugel bij Woedoe’

2448

Vraag:

Ik heb mijn tanden recht laten zetten en de tandarts heeft een verwijderbare beugel gegeven die alle tanden bedekt. Dien ik deze telkens als ik mijn mond wil spoelen tijdens de Woedoe’ voor het gebed te verwijderen? Dient het water de tanden te bereiken bij het verrichten van de Woedoe’ of kan de Woedoe’ verricht worden zonder het te verwijderen?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Het is niet noodzakelijk de beugel te verwijderen. Dit omdat het reinigen van de mond betekent dat het water in de mond rond gaat. Dit kan ook als de beugel in is. Maar als het gemakkelijk is te verwijderen (zonder moeilijkheden) bij het verrichten van Ghoesl voor Djanaabah1, dan is dit beter.

Sheikh Ibn Baaz (moge Allah genadig met hem zijn) werd gevraagd: “Ik heb een kunstgebit. Is het genoeg deze voor één Woedoe’ te verwijderen of dient dit voor elke Woedoe’ te gebeuren?” Hij antwoordde: “Er is geen noodzaak deze te verwijderen. Je kunt je mond reinigen bij het verrichten van de eerste Woedoe’. Zolang jij je in staat van reinheid bevindt, kan je met deze Woedoe’ het gebed verrichten. Als je vervolgens de Woedoe’ weer wilt verrichten, dan kan jij je mond reinigen met het kunstgebit in. En er is geen noodzaak deze te verwijderen.”

(Fataawa Noer ʿala ad-Darb; boekdeel 5, blz. 101)

Sheikh Ibn ʿOethaymien (moge Allah genadig met hem zijn) werd gevraagd over iemand die enkele kunsttanden heeft die verwijderd kunnen worden omdat ze niet geïmplanteerd zijn. Echter is het moeilijk dit te doen. Is hier iets op tegen met betrekking tot de Woedoe’ (het reinigen van de mond)? Hij antwoordde: “Hij hoeft deze niet te verwijderen bij het reinigen van de mond. Dit omdat ze klein zijn en het genoeg is het water in de mond rond te laten gaan. Aangezien je weet dat water vloeibaar is, zal het waarschijnlijk gemakkelijk tussen de kunsttanden en het tandvlees komen. Maar als hij het verwijderd, vooral bij het verrichten van Ghoesl voor Djanaabah, dan is dit beter.”

(Liqaa’ ul-Baab Maftoeh; boekdeel 5, blz. 101)

En Allah weet het het beste.

Islamqa.com

1. Een gesteldheid waarin iemand verkeert na het hebben van geslachtsgemeenschap of een orgasme.