Hoe dient men de basmalah uit te spreken in de wc?

13985

Vraag:

Als een persoon zich in de wc bevindt, hoe dient hij dan bij aanvang van de woedoe’ de basmalah (bismillah) uit te spreken?

Vraag ontvangen op 1 april 2007

Antwoord:

Alle lof zij Allah en vrede en zegeningen zij met Zijn Boodschapper.

Als een persoon zich in de wc bevindt, dan dient hij de basmalah met zijn hart uit te spreken, en niet met zijn tong. Dit omdat de verplichting van het uitspreken ervan bij aanvang van de woedoe’ en de grote wassing niet op sterke bewijzen berust. Imam Ahmad zei: “Wat betreft het zeggen van ‘bismillah’ bij aanvang van de woedoe’, hierover is niets authentieks over de Profeet (vrede zij met hem) vernomen.” Vandaar dat de schrijver van al-Moeghni en andere geleerden van mening zijn dat de basmalah bij aanvang van de woedoe’ slechts aanbevolen is.

En Allah weet het beter.

Sheich Mohammed ibnoe Saalih al-cOethaymien Al-Fataawaa al-Moehimmah, blz. 209