Is het waar dat er alleen geveegd kan worden over dikke sokken?

10754
Vraag:
Is het waar dat er alleen geveegd kan worden over dikke sokken?
Antwoord:
Dit is niet juist, want het vegen geldt voor welke sok dan ook. Dit omdat de Soennah hierover geen beperkingen kent. Indien er volgens de Wetgever geen beperkingen bestaan, is het ook niemand gegeven om beperkingen te stellen. Het opleggen van beperkingen kan alleen op grond van religieuze bewijzen of stelregels. Dit in acht nemend kunnen wij zeggen dat er zowel geveegd kan worden over een sok met een gat erin als een dunne sok. Het is immers niet de bedoeling van een sok om de algehele voet te bedekken, maar om deze tot nut te zijn en te verwarmen. Het vegen over de sokken is ons toegestaan gemaakt vanwege de last die men ondervindt bij het uittrekken ervan. Dit laatste geldt zowel voor een dikke als een dunne sok. Ook wordt daarin geen onderscheid gemaakt tussen een kapotte of een goede sok. Zolang er gesproken kan worden van een sok, kan men dus hierover vegen.
En Allah weet het het best.
Sheich Mohammed ibnoe Saalih al-cOethaymien
Fataawa al-Mash cala l-Khoefayn, vraag 4