Jezelf met toiletpapier reinigen van voorvocht

40470

Vraag:

Is de Woedoe’ die ik doe geldig als er eerder voorvocht was vrijgekomen en ik dit in mijn ondergoed aantrof en mij alleen heb gewassen met toiletpapier en zonder water? En als ik dit mij herinner tijdens het verrichten van de Woedoe’, kan ik dan mijn geslachtsdeel na de Woedoe’wassen en het gebed verrichten? Of dien ik mijn geslachtsdeel eerst te wassen, vervolgens de Woedoe’ opnieuw te verrichten en dan pas te bidden?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Voorvocht is onrein volgens de geleerden. Imam an-Nawawie zei: “De gemeenschap is het er unaniem over eens dat al-Madhiy1 en al-Wadhiy2 onrein zijn.”

(al-Madjmoec Sharh ul-Moehaddhab)

Tissues, (een stuk) stof en stenen zijn voldoende om onreinheden van het lichaam te verwijderen. Of dit nu de voor- of achterkant betreft, of elders op het lichaam. Er is geen verschil tussen regelmatige onreinheden zoals urine, ontlasting en onregelmatige onreinheden zoals al-Wadhiey en voorvocht.

Wel is het beter om jezelf te reinigen van ongewone substanties middels de Istindjaa’3. Hiermee handelend in overeenstemming met de Soennah, een onderwerp van wetenschappelijke meningsverschillen te voorkomen en om omdat het daarnaast effectiever is bij het reinigen en zuiveren.

Al-Bahoetie (moge Allah genadig met hem zijn) zei: “Het is verplicht om jezelf te reinigen met water, stenen of iets dergelijks. Bij alles wat regelmatig komt uit de voor- en achterkant, zoals urine en ontlasting. Dit omdat Allah, de Verhevene, zegt (interpretatie van de betekenis):

“En blijf weg van de onreinheden.”

(Soerat al-Moeddatthir: 5)

Dit omvat ook elk deel van de kleding en het lichaam. De Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: “Als één van jullie gaat toiletteren, laat hem drie stenen meenemen. Deze zullen voldoende voor hem zijn.”

(Aboe Daawoed)

Het bevel duidt erop dat het verplicht is. Hij (vrede zij met hem) zegt dat het voldoende is, wat ook aangeeft dat het verplicht is.

(Kashshaaf ul-Qinaac can Matn il-Iqnaac)

In Mawsoecat ul-Fiqhiyyahstaat vermeld: “Volgens de Hanafies is voorvocht onrein en iets waarvan men zichzelf dient te reinigen met water of met stenen. Het is acceptabel om jezelf te reinigen door gebruik te maken van stenen of water. Dit is ook één van de meningen onder de Maalikies, en volgens de Shaaficies ook de juiste mening. Ook wordt het genoemd in één overlevering van de Hanbalies.”

Het bekende standpunt van de Maalikies, dat ook een standpunt is dat overgeleverd is van de Hanbalies, specificeert dat water moet worden gebruikt en het gebruik van stenen e.d. niet geldig is. Dit omdat er een overlevering is waarin cAli zei: “Ik was een man bij wie veel voorvocht vrijkwam. En ik was te verlegen om de Profeet (vrede zij met hem) hierover te vragen, omdat ik getrouwd was met zijn dochter. Ik vroeg aan al-Miqdaad ibn ul-Aswad om het hem (vrede zij met hem) te vragen en dit deed hij. Hij (vrede zij met hem) antwoordde: “Laat hem zijn geslachtsdeel en testikels wassen en de Woedoe’ verrichten.”

In een andere versie zei hij (vrede zij met hem): “Laat hem zijn geslachtsdeel wassen en de woedoe verrichten.”

Volgens de Maalikies is de Ghoesl hiervoor slechts vereist als het vrijkomt met lust. Als het niet vrijkomt door lust, is het genoeg stenen etc. te gebruiken. Zolang dit niet dagelijks gebeurt, zoals het geval is bij incontinentie. In dit geval is het namelijk geen vereiste om het te verwijderen met water of stenen, maar wordt men hiervoor geëxcuseerd.”

(Mawsoecat ul-Fiqhiyyah, boekdeel 4, blz. 177)

Maar om jezelf te reinigen van voorvocht is het van belang om de testikels te wassen. Zelfs als deze niet in aanraking is gekomen met voorvocht.

Als er onreinheid op kleding is terecht gekomen, dan is het van belang om het te wassen. En het is niet voldoende om het eraf te vegen met een tissue.

Samenvattend kan gezegd worden dat voorvocht kan worden gereinigd door het gebruik van een tissue of iets dergelijks. Maar het is belangrijk om, volgens de meest correcte mening, ook de testikels te wassen. En het is essentieel om wat zich ervan op kleding bevindt af te wassen met water.

Als je de Woedoe’hebt verricht en bent vergeten om jezelf te reinigen van voorvocht (en je hebt jezelf niet gereinigd met water of stenen enz., en je hebt het niet van je kleding af gewassen), dan hoef je de Woedoe’niet opnieuw te verrichten. Je moet jezelf echter alleen van de onzuiverheden reinigen en dan bidden. Want jezelf reinigen en het verwijderen van de onzuiverheden voordat je de Woedoe’verricht is aanbevolen. Maar het is niet verplicht volgens de meeste correcte standpunt.

Het aanraken van het geslachtsdeel zonder lustgevoelens maakt de Woedoe’overigens niet ongeldig.

En Allah weet het beste.

Islamqa.com

1.     Voorvocht

2.     Een dikke witte vloeistof die vrijkomt na het urineren.

3.     Met water wassen van het geslachtsdeel.