Mag een zieke tayammoem verrichten door over de muur te strijken?

7589

Vraag:

Mag een zieke die geen aarde in de buurt heeft de tayyamoem verrichten door over de muur of vloerbedekking te strijken?

Vraag ontvangen op 1 april 2007

Antwoord:

Alle lof zij Allah en vrede en zegeningen zij met Zijn Boodschapper.

Wat betreft muren, als deze gemaakt zijn van aarde, hetzij in de vorm van bakstenen of leem (klei), dan is het toegestaan om de tayammoem hiermee te verrichten. Zijn de muren echter bedekt met hout of verf, maar bevindt zich op deze muren stof of zand, dan is het ook toegestaan om tayyamoem te verrichten met deze muren en staat dit gelijk aan het verrichten van de tayammoem met aarde. Dit omdat stof uit dezelfde materie als grond bestaat. Bevindt zich hierover echter geen laag stof, dan valt dit niet onder aarde en mag hier geen tayammoem mee verricht worden.

Wat betreft de vloerbedekking, hierover kunnen we zeggen dat wanneer zich hierop stof bevindt, dan mag hiermee tayammoem verricht worden. Is dit niet het geval, dan is dit niet toegestaan, want er is dan geen sprake van aarde.

En Allah weet het beter.

Sheich Mohammed ibnoe Saalih al-cOethaymien
Al-Fataawaa al-Moehimmah, blz. 240