Manieren van reinigen voor een zieke

8135

Vraag:

Hoe moet een zieke persoon zichzelf lichamelijk reinigen?

Antwoord:

Een zieke persoon kan zichzelf reinigen middels het volgende:

1. De zieke persoon moet zichzelf reinigen met water. Door de kleine wassing te verrichten bij de kleine gebeurtenis en de Ghoesl (grote wassing) te verrichten bij een grote gebeurtenis.

2. Als hij niet in staat is om zichzelf te reinigen met water doordat hij zwak is, bang is dat hij zijn ziekte verergert of dat hij zijn herstel hiermee uitstelt, dan kan hij de Tayammoem verrichten.

3. De wijze waarop men Tayammoem dient te verrichten is door met zijn handen over schone aarde te strijken. Vervolgens dient hij hiermee over zijn gezicht te vegen en daarna over zijn handen.

4. Als hij niet in staat is om zichzelf te reinigen, dan dient een andere persoon hem te helpen met de wassing of met het verrichten van Tayammoem.

5. Als een deel van het lichaam dat gereinigd dient te worden een wond bevat, dan moet hij deze met water wassen. Als het wassen van de wond hem schade toebrengt, dan kan hij zijn hand nat maken en hierover vegen. En als het eroverheen vegen hem schaadt, dan kan hij de Tayammoem hiervoor verrichten.

6. Als hij een breuk heeft in één van zijn ledematen en dit bedekt is met gips, dan kan hij hierover met water vegen in plaats van het te wassen. En Tayammoem is hier niet nodig, omdat het vegen de plaats inneemt van het wassen.

7. Het is toegestaan om bij Tayammoem een muur of iets dat schoon is en stof bevat te gebruiken. Als deze muur bedekt is met iets dat niet van aarde is, zoals verf, dan moet men niet de Tayammoem hiermee verrichten tenzij het bedekt is met stof.

8. Als de Tayammoem niet te verrichten is met aarde, een muur of iets dat stof bevat, dan is er niets op tegen om stof te verzamelen in een bakje of zakdoekje, zodat men hiermee Tayammoem kan verrichten.

9. Als een persoon de Tayammoem verricht voor het gebed en in een staat van reinheid blijft totdat het volgende gebed aanbreekt, dan is het toegestaan om dit gebed te verrichten zonder dat de Tayammoem opnieuw te verrichten. Dit omdat hij in staat van reinheid is gebleven en deze staat niet ongeldig heeft gemaakt.

10. De zieke persoon is verplicht om zijn lichaam te reinigen van alle soorten onreinheden. Maar als hij niet in staat is om dit te doen, dan mag hij zo bidden. Zijn gebed zal correct zijn en hij hoeft dit niet opnieuw te verrichten.

11. De zieke persoon moet bidden in schone kleding. Als deze kleren vies worden dan moeten deze schoongemaakt worden of vervangen worden door schone kleding. Als dit niet mogelijk is, dan mag hij hiermee bidden. Zijn gebed zal correct zijn en hij hoeft dit niet opnieuw te verrichten.

12. De zieke persoon is verplicht om te bidden op iets schoons. Als dit vies wordt dan moet hij deze wassen of vervangen door iets schoons of deze bedekken met iets schoons. Als hij hiertoe niet in staat is dan mag hij daarop bidden. Zijn gebed zal correct zijn en hij hoeft dit niet opnieuw te verrichten.

13. Het is niet toegestaan voor een invalide persoon om het gebed uit te stellen vanwege zijn onvermogen om reinheid te verkrijgen. Echter, hij dient zichzelf te reinigen voor zover hij hiertoe in staat is en vervolgens het gebed op tijd te verrichten, ook al is er nog iets van onreinheid op zijn lichaam, kleding of gebedsplaats die hij niet kan verwijderen.

Sheikh Mohammed ibn Saalih al-ʿOethaymien
(Fataawa Islaamiyyah, boekdeel 2, blz. 23-25)