Middelen voor Tayammoem

9613

Vraag:

Kan ik Tayammoem verrichten door middel van vaten die van aarde zijn gemaakt? Zoals een pot gemaakt van aarde of klei, of een muur die geverfd is.

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Tayammoem is geldig als dit verricht wordt met iets dat van het bovenste deel van de aarde afkomstig is, zoals stof, modder, stenen, zand en klei. Dit omdat Allah, de Verhevene, zegt (interpretatie van de betekenis):

“…doe dan de Tayammoem met schone aarde…”

(Soerat an-Nisaa’: 43)

Het woord Sacied in dit vers (hier vertaald als aarde) houdt in: de bovenkant van de aarde. En het woord Tayyib (hier vertaald als schoon) betekent rein.

Het is toegestaan om Tayammoem te verrichten met alles wat afkomstig is van de aarde. Dit is de mening van Imam Aboe Haniefah en Imam Maalik. Volgens hen is het toegestaan om Tayammoem te verrichten met stof, zand en kiezelstenen. Aboe Haniefah achtte het toegestaan om Tayammoem te verrichten middels gladde stenen, gestuukte muren en klei gemaakt van pure modder. Dit geldt ook wanneer iemand op een laken slaat en er stof opstijgt.

(Badaa’ic us-Sanaa’ic, boekdeel 1, blz.53)

Sheikh ul-Islaam ibn Taymiyah was van mening dat het toegestaan is om Tayammoem te verrichten met andere zaken dan alleen stof afkomstig van delen van de aarde, als iemand geen stof kan vinden.

(al-Ikhtiyaaraat ul-Fiqhiyyah, blz. 28)

Sheikh Ibn ul-cOethaymien werd gevraagd of het voor een zieke persoon, die geen stof kan vinden, toegestaan is om Tayammoem te verrichten door met zijn handen over de muur of het bed te vegen.

Hij antwoordde: “Als de muur is gebouwd van iets dat afkomstig is van aarde, zoals steen of bakstenen, dan is het toegestaan om deze te gebruiken voor Tayammoem. Ook wanneer de muur bedekt is met hout of verf en er ligt stof op, dan is er niets mis mee om dit te gebruiken voor Tayammoem. Het is net als Tayammoem verrichten op de grond, omdat de stofdeeltjes afkomstig zijn van de aarde. Maar indien er geen stof op ligt, dan is het niet afkomstig van de aarde en kan het niet gebruikt worden voor Tayammoem.

Wat betreft het bed kunnen wij zeggen dat wanneer er stof op ligt, dan kan het gebruikt worden voor Tayammoem. Als dit niet het geval is, dan is het niet mogelijk, omdat het niet afkomstig is van de aarde.”

(Fataawa at-Tahaarah, blz. 240)

Conclusie: Het is toegestaan om Tayammoem te verrichten met muren of vaten die gemaakt zijn van klei, zolang deze niet geverfd zijn. Als deze wel geschilderd zijn, dan is Tayammoem niet geldig, tenzij er stof op ligt. Men kan dan wat modder (aarde) of zand in een vat zetten en dat gebruiken voor Tayammoem.

En Allah weet het het beste.

Islamqa.com