Moedermelk is rein

6676

Vraag:

Is de borstvoeding van de vrouw rein of niet als dit op haar kleding komt? Verbreekt dit de Woedoe'? En kan zij het gebed verrichten als zij vlekken van borstvoeding op haar kleding heeft?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Moedermelk is rein volgens de consensus van de geleerden. Melk van ieder dier wiens vlees Taahir (rein) is, is rein. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“En waarlijk, voor jullie is er in het vee zeker een lering. Wij geven jullie te drinken van dat wat zich in hun buiken bevindt (en hierin is) tussen dat wat afgescheiden wordt en (het) bloed, pure melk, (wat) smakelijk (is) voor de drinkers.”

(Soerat an-Nahl: 66)

Hetzelfde geldt voor melk van de mensen, omdat het niet passend is, gezien de eerbare status, dat dit onrein (Naadjis) van oorsprong en nature zou zijn.

(Haashiyaat ul-Qalyoebie, boekdeel 1, blz.81)

An-Nawawie zei: “Menselijke melk is rein volgens de Madhhab van Imam ash-Shaaficie, en dit is de mening van onze metgezellen behalve de auteur van al-Haawie, die van al-Anmaatie heeft overgeleverd dat het onrein is en het alleen toegestaan is voor kinderen om te drinken omdat dit noodzakelijk is.

Maar dit is een ongeldige en onjuiste mening. Het is juist een duidelijke fout, en dergelijk zaken zijn overgeleverd om ze te weerleggen. Sheikh Aboe Haamid heeft overgeleverd dat er consensus is onder de moslims dat dit Taahir is.”

(Sharh ul-Moehadhdhab, boekdeel 2, blz. 587)

Al-Mardaawie zei: “Melk van mensen en dieren die gegeten mogen worden is Taahir, en er is geen verschil van mening hierover onder de geleerden.”

(Al-Insaaf, boekdeel 1, blz. 343)

Als het eenmaal bewezen is dat dit Taahir is, dan is het toegestaan om te bidden in kleding met vlekken van borstvoeding, zelfs als deze niet gewassen zijn. Omdat dit rein is, is het dus vergelijkbaar met ieder andere reine substantie.

Het uitscheiden van melk van de borsten van de moeder verbreekt de Woedoe' overigens niet.

En Allah weet het het beste.

Islamqa.com