Over de sokken vegen of toch voeten wassen?

20450
Vraag:
Wat verdient de voorkeur gedurende de kleine wassing: het wassen van de voeten of het vegen over de sokken?
Antwoord:
Alle lof zij Allah en vrede en zegeningen zij met Zijn Profeet, diens familie en metgezellen.
De meerderheid van de geleerden, waaronder Aboe Haniefah, Maalik en Shaficie, houdt er de mening op na dat het wassen van de voeten de voorkeur verdient. Dit omdat het wassen van de voeten als oorsprong geldt.
(al-Madjmoec boekdeel 1, blz. 502)
Imam Ahmad is echter van mening dat het vegen over de sokken de voorkeur geniet. Dit vanwege een aantal redenen:
– Het is gemakkelijker. De Profeet (vrede zij met hem) was gewoon, wanneer hij voor de keus kwam te staan tussen twee zaken, om te kiezen voor het makkelijkste. Tenzij het een zonde was, dan bleef hij daarvan uit de buurt.
– Het betreft hier een vrijbrief. De Profeet (vrede zij met hem) zegt hierover: “Allah behaagt het wanneer men Zijn vrijstelling in ontvangst neemt, zoals Hij het verafschuwt wanneer men een zonde begaat.”
(Ahmad en correct bevonden door Sheikh al-Albaanie)
– Middels het vegen over de sokken gaat men de ideologie van de religieuze innovators, zoals de Rawaafid en de Khawaaridj, tegen. Dit omdat zij het vegen over de sokken verwerpen.
In de Soennah van de Profeet (vrede zij met hem) zijn beide manieren overgeleverd. Zo heeft de Profeet (vrede zij met hem) zowel zijn voeten gewassen als over zijn sokken geveegd. Op basis hiervan hebben enkele geleerden gezegd dat beide daden gelijk aan elkaar zijn. Dit was de mening van onder anderen Ibn ul-Moendhir.
Sheikh ul-Islaam Ibn Taymiyyah en Ibn ul-Qayyim waren van mening dat het in dit geval afhangt van de situatie waarin men zich bevindt. Heeft men zijn sokken aan, dan dient hij hierover te vegen. Is men daarentegen blootsvoets, dan dient hij zijn voeten te wassen en geen sokken aan te trekken om er zo over te kunnen vegen.
Wat hierop duidt is de overlevering van al-Moeghierah Ibnoe Shoecbah die de sokken van de Profeet (vrede zij met hem) wilde uittrekken voor de kleine wassing, waarop de Profeet (vrede zij met hem) zei: “Ik heb ze aangetrokken in een staat van Woedoe’.”
(al-Boekhaari en Moeslim)
Deze overlevering duidt er dus op dat het de voorkeur verdient om over de sokken te vegen wanneer men deze aan heeft. Wat hier tevens op duidt zijn de woorden van Safwaan ibn cAssaal: “De Profeet (vrede zij met hem) beviel ons, wanneer wij op reis waren, om onze sokken niet uit te doen voor een periode van drie dagen. Uitzondering hierop was wanneer wij ons in een staat van Djanaabah bevonden. Maar in geval van urine, ontlasting of slaap was dit niet nodig.”
(al-Albaanie in Irwa’ al-Ghaleel, blz. 104)
Het bevel om de sokken aan te houden, duidt er dus op dat dit de voorkeur geniet wanneer men deze aanheeft.
Sheikh ul-Islaam Ibn Taymiyyah zegt: “Concluderend kan er gesteld worden dat dit afhangt van de situatie waarin men zich bevindt. Is men blootsvoets, dan dient hij zijn voeten te wassen en geen sokken aan te trekken om zo er over te kunnen vegen. De Profeet (vrede zij met hem) was gewoon om zijn voeten te wassen als deze bloot waren en over de sokken te vegen wanneer hij deze aan had.”
(al-Insaaf, boekdeel 1, blz. 378)
Ibn ul-Qayyim zegt in Zaad ul-Macaad: “Wanneer hij (vrede zij met hem) sokken aanhad, veegde hij hierover en deed hij deze niet uit (om uiteindelijk zijn voeten te kunnen wassen). Was hij daarentegen blootsvoets, dan waste hij zijn voeten en trok geen sokken aan zodat hij erover kon vegen. Dit is de meeste correcte uitspraak hieromtrent en dit was de mening van onze Sheikh (Ibn Taymiyyah).”
islamqa.com