Smeekbede na de Woedoe’

45927

Vraag:

Wat is het oordeel over het opheffen van de vinger tijdens het zeggen van de Shahaadah nadat je Woedoe’ hebt verricht? En wat is het oordeel als je dit regelmatig doet?

Antwoord:

Ik ken geen enkel bewijs hiervoor. Het is wel voorgeschreven voor degene die de Woedoe’ verricht om het volgende te zeggen: “Ashhadoe allaa ilaaha illAllaah wahdahoe laa shariekalah, wa ashhadoe anna Mohammadan cAbdoehoe wa Rasoeloeh. Allahoemadjcalnie minat-Tawwaabiena wadjcalnie minal-Moetatahhirien.” Oftewel: “Ik getuig dat er geen god is behalve Allah, zonder partner of deelgenoot en ik getuig dat Mohammed zijn Dienaar en Boodschapper is. O Allah, maak mij één van degenen die berouw tonen en maak mij één van degenen die zichzelf reinigen.”

Sheikh Mohammed ibnoe Saalih al-cOethaymien (Fataawaa Noer calaa ad-Darb)