Tasmiyah in badkamer met toilet

20534

Vraag:

Wat is het oordeel over de Tasmiyah (het zeggen van Bismillaah) vóór de Woedoe’? En hoe dient men de Tasmiyah uit te spreken als hij zich in het toilet bevindt?

Antwoord:

Er zijn vele overleveringen bekend die spreken over de Tasmiyah bij de Woedoe’. Ondanks dat deze zwak zijn versterken de verschillende overleveringen elkaar. Zo heeft de Profeet (vrede zij met hem) gezegd: “Er is geen sprake van Woedoe’ voor degene die de Naam van Allah niet noemt.”

Imam Ahmad is daarom van mening dat het uitspreken van de Tasmiyah een verplicht onderdeel is van de Woedoe’. En wanneer iemand dit bewust laat, dat zijn Woedoe’ dan niet geldig is. Volgens hem is de Woedoe’ van een persoon wel gewoon geldig als hij de Tasmiyah niet uitspreekt uit vergeetachtigheid of onwetendheid.

Maar de meerderheid van de geleerden is van mening dat het uitspreken van de Tasmiyah een aanbevolen zaak is en dus geen verplichting. Zij zeggen dat de ontkenning in de overlevering “Er is geen sprake van Woedoe’ , duidt op het feit dat de Woedoe’ dan niet compleet is. Het ontkent dus niet de geldigheid van de Woedoe’ in zijn geheel, maar slechts in zijn volmaaktheid.

Het uitspreken van de Tasmiyah in een toilet waar zich geen onreinheden bevinden, waar iemand alleen zijn behoefte doet en deze vervolgens doorspoelt zonder dat daar nog sporen van overblijven, is anders dan de vroegere plaatsen waar de mensen hun behoeften deden. In deze plekken bleven de onreinheden namelijk liggen. De toiletten van tegenwoordig zijn anders. Men spoelt namelijk door en de urine en ontlasting verdwijnen. Er is dan niets meer van over.

Dus een persoon dient de Tasmiyah te zeggen bij het aanvangen met de Woedoe’, al bevindt hij zich in het toilet of in de badkamer.

Sheikh Saalih al-Fawzaan (Sharh cOemdat ul-Ahkaam, tape 1)