Tayammoem en over de sokken vegen

7094
Vraag:
Wanneer ik de Tayammoem (droge wassing) heb verricht en vervolgens mijn sokken of schoenen aantrek, mag ik hier dan later over vegen?
Antwoord:
Alle lof zij Allah en vrede en zegeningen zij met Zijn Profeet, diens familie en metgezellen.
De geleerden zijn het er unaniem over eens dat men zijn sokken in een staat van reinheid moet hebben aangetrokken wil hij hierover vegen. Heeft hij zijn sokken aangetrokken in een staat van onreinheid, dan mag hij hier niet over vegen. Hierover bestaat consensus. Zo zegt Ibnoe Qoedaamaa: “Als voorwaarde voor het vegen over de sokken geldt dat deze zijn aangetrokken in een staat van reinheid en hierover bestaat geen meningverschil.”
(al-Moeghnie 1/317)
De meerderheid van de geleerden houdt er de mening op na dat met reinheid – dat als voorwaarde geldt voor het vegen over de sokken – gedoeld wordt op reiniging met water. Hij moet dus voordat hij zijn sokken aantrekt de grote of kleine wassing hebben verricht. Heeft hij zich echter gereinigd middels Tayammoem – vanwege een gebrek aan water of uit onmacht – en gaat hij daarna de kleine wassing verrichten, dan is het niet toegestaan om over zijn sokken te vegen. Hierover zegt Ibnoe Qoedaamaa: “Wanneer men de Tayammoem heeft verricht en vervolgens zijn sokken aantrekt, mag hij niet over zijn sokken vegen. Dit omdat hij zijn sokken niet in een volledige vorm van reinheid heeft aangetrokken.”
(al-Moeghnie 1/319)
Tevens staat vermeld in al-Mawsoecaat al-Fiqhiyyah:
“De overgrote meerderheid stelt dat met reinheid – die als voorwaarde geldt voor het vegen over de sokken – gedoeld wordt op reiniging middels de grote of kleine wassing. De wetschool van Imam Ashaficie is echter tegen deze uitspraak ingegaan. Zij zijn van mening dat met reinheid zowel gedoeld wordt op reinheid middels de grote als de kleine wassing als middels Tayammoem. Dit geldt echter slechts voor degenen die niet in staat zijn om water te gebruiken en niet voor degenen die niet in het bezit zijn van water.”
Ook is de volgende vraag voorgelegd aan Sheich Mohammed ibnoe Saalih al-cOethaymien:
"Wanneer men zich heeft gereinigd middels Tayammoem en vervolgens zijn sokken aantrekt, is het dan toegestaan om hierover te vegen wetende dat er wel water aanwezig is?"
Hierop antwoordde hij: “Het is voor hem niet toegestaan om over zijn sokken te vegen als hij zich heeft gereinigd middels Tayammoem, omdat de Profeet (vrede zij met hem) over het vegen heeft gezegd: “Ik heb ze aangetrokken in een staat van Woedoe’.
(al-Boechari en Moeslim)
Het zich reinigen middels Tayammoem heeft echter niks te maken met de voeten. Tayammoem geldt slechts voor het gezicht en de handen."
(Madjmoec ul-Fataawaa ibn ul-cOethaymien)
En Allah weet het best.
Islamqa.com