Tayammoem omdat Woedoe’ lastig is

11708

Vraag:

Op mijn werk ben ik van de vierde verdieping naar beneden gevallen. Hierbij brak ik mijn rug en mijn rechtervoet vanaf mijn enkel. Als gevolg hiervan heb ik twee operaties moeten ondergaan. Het gaat nu goed met mij. Ik loop nu op één kruk en heb alleen nog lichte pijnen. Ik verricht het gebed liggend op mijn rug, totdat ik volledig genezen ben. Ik verricht de Tayammoem voor sommige gebeden. Soms verricht ik de kleine wassing, met name voor het ochtendgebed. Ik sta verder niet op om de kleine wassing te verrichten. Ik verricht dan slechts de Tayammoem, omdat ik anders naar de kraan moet.

Wanneer ik de kleine wassing verricht, pak ik een stoel en ga vervolgens naar mijn bed om te bidden. Handel ik goed op deze manier?

Antwoord:

Het is verplicht voor de zieke persoon om water te gebruiken tijdens de reiniging, zoals dit verplicht is voor een gezonde persoon. Als de zieke persoon niet zelfstandig de kleine wassing kan verrichten, dan dient een tweede persoon hem hierin te helpen. Kan hij hier niemand voor vinden, dan verricht hij de Tayammoem. Degene die water tot zijn beschikking heeft en in staat is om zichzelf te reinigen, is verplicht om het water te gebruiken. Het is voor hem niet toegestaan om de Tayammoem te verrichten, behalve als hij een excuus heeft.

Imam ash-Shieraazie (moge Allah hem begenadigen) zei: “Het is niet toegestaan om de Tayammoem te verrichten bij het ingaan van de gebedstijd, behalve voor degene die geen water kan vinden of bang is om water te gebruiken. Voor degene die water tot zijn beschikking heeft, is het niet toegestaan om de Tayammoem te verrichten. Dit op basis van de woorden van de Profeet (vrede zij met hem): “Voorwaar, schone aarde dient als reiniging(smiddel) voor een moslim, ook al vindt hij tien jaar lang geen water.”

(al-Moehaddhab, boekdeel 1, blz. 69)

Imam Ibn Qoedaamah (moge Allah hem begenadigen) zei: “De betekenis van de woorden van de Profeet (vrede zij met hem): “Voorwaar, schone aarde dient als reiniging(smiddel) voor een moslim ook al vindt hij tien jaar lang geen water. Wanneer je water vindt, verricht dan de kleine wassing.” is dat het niet als reiniging geldt als er water is en dit niet gebruikt wordt (voor de wassing). Het is verplicht om water te gebruiken wanneer het aanwezig is.

(al-Kaafie, boekdeel 1, blz. 128)

De geleerden van de Permanente Commissie voor het geven van fatwa’s zeiden: “Het basisprincipe is dat het verplicht is om je te reinigen met water wanneer het aanwezig is en je in staat bent om het te gebruiken. Degene die Tayammoem verricht, terwijl hij in staat is om de kleine wassing (met water) te verrichten; zijn gebed is niet correct.”

(Fataawa al-Ladjnat ud-Daa’imah, boekdeel 4, blz. 186)

Sheikh ibn ʿOethaymien (moge Allah hem begenadigen) zei: “Als jij niet in staat bent om water te gebruiken, dan verricht je de Tayammoem. Zelfs als dit een lange periode betreft, bid je met Tayammoem. Jou treft verder geen blaam zolang de voorwaarde aanwezig is, en dat is het niet kunnen gebruiken van water.”

(Madjmoeʿ Fataawa war-Rasaa’il al-ʿOethaymien, boekdeel 11, blz. 238)

Ook zei hij: “Als hij in staat is om water te gebruiken, dan is het niet toegestaan om de Tayammoem te verrichten, dit omdat Allah, de Verhevene zegt (interpretatie van de betekenis):

En jullie geen water kunnen vinden.”

(Soerat al-Maa’idah: 6)

Dus als jij in staat bent om de kleine wassing te verrichten met een klein beetje moeite en een draaglijke pijn die geen ergere pijn veroorzaakt, de genezing vertraagt, of de ziekte verergert, dan is het verplicht om water te gebruiken voor de kleine wassing. Het is dan niet toegestaan om de Tayammoem te verrichten. Maar als de pijn verergert of iets van voorgenoemde, dan is het toegestaan om de Tayammoem te verrichten.

Wanneer de kleine wassing lastig is, heeft Allah het voor de zieke makkelijk gemaakt. Het is voor de zieke dan toegestaan om Dhoehr met ʿAsr, en Maghrib met ʿIshaa’ te combineren. Zodoende verricht je de kleine wassing voor het Dhoehr- en ʿAsr-gebed en verricht je beide gebeden direct na elkaar. Op dezelfde wijze doe je dit voor het Maghrib- en ʿIshaa’-gebed.

En Allah weet het beste.

Islamqa.com