Vegen over de hoofddoek bij de Woedoe’

14203

Vraag:

Is het voor een vrouw toegestaan om over haar hoofdbedekking te vegen (tijdens de Woedoe’)?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

De geleerden verschillen van mening over het oordeel over een vrouw die over haar hoofdbedekking (d.w.z. haar hoofddoek, Khimaar, en dergelijke) veegt. Er zijn drie meningen:

1.     De meerderheid is van mening dat het voor haar niet toegestaan is om alleen over haar hoofdbedekking te vegen. Dit is ook overgeleverd van Imam Ahmad. Zij oordeelden dat als zij het doet, haar Woedoe’ ongeldig is, tenzij (de stof van) haar hoofdbedekking dun is en het water erdoor heen kan gaan.

In al-Moedawwanah wordt gezegd: “Imam Maalik zei het volgende over een vrouw die over haar hoofdbedekking veegt: “Zij dient haar Woedoe’ en het gebed te herhalen.”

(al-Moedawwanah, boekdeel 1, blz. 124)

Er moet hier worden opgemerkt dat Imam ash-Shaaficie de toelaatbaarheid van het vegen over de hoofdbedekking liet afhangen van de overleveringen die hierover gaan en of die wel authentiek zijn. Een aantal overleveringen in deze kwestie zijn authentiek, zoals de overlevering van Bilaal (moge Allah tevreden met hem zijn) in Sahieh Moeslim. Volgens deze overlevering heeft de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) over zijn leren sokken en tulband geveegd. Dus Imam ash-Shaaficie moet worden gerekend tot degenen die het vegen over de hoofdbedekking (van zowel de man als de vrouw) toestonden.

2.     De Hanaabilah (volgers van de Hanbali wetschool) zijn, vanwege een andere overlevering van hun Imam (Ahmad), van mening dat het toegestaan is om over de hoofdbedekking te vegen, en de Woedoe’ dan geldig is. Dit was ook de mening van Ibn Hazm die zei: “Voor alles wat op het hoofd wordt gedragen, zoals een tulband, Khimaar (of hoofddoek), hoed, de helm van een krijger en dergelijke, is het toegestaan om erover te vegen. De man en vrouw zijn hierin gelijk, (en het maakt niet uit) of er een reden voor is of niet.”

(al-Moehalla, boekdeel 1, blz. 303)

3.     Een derde groep is van mening dat er onderscheid moet worden gemaakt tussen wat moeilijk (van het hoofd) af te halen is en wat makkelijk. In het eerste geval hebben zij het toegestaan om (over het hoofd) te vegen, maar niet in het tweede geval. Dit is de mening van Ibn Taymiyah en – onder de hedendaagse geleerden – Sheikh Ibn ul-cOethaymien. Sheikh Ibn Taymiyah zei: “Met betrekking tot een vrouw die over haar hoofdbedekking veegt, zijn er twee overleveringen:

1.     Volgens de eerste overlevering is het niet toegestaan omdat de overleveringen die spreken over de Roekhsa (verlichting) alleen betrekking hebben op de man. En er is twijfel is of het ook betrekking heeft op de vrouw.

2.     Volgens de tweede overlevering is het toegestaan. En dit is de meest evidente (mening) vanwege de betekenis van de algemene woorden (van de Profeet vrede zij met): “Veeg over de Khoeffayn (sokken) en de hoofdbedekking.”

(Ahmad)

De Hadieth-geleerden zeiden: “De overlevering die zegt dat de Profeet (vrede zij met hem) dit deed, is authentiek. Maar de overlevering die zegt dat hij het toestond is niet authentiek. De vrouwen vallen ook onder deze regelgeving samen met de mannen, net zoals zij ook onder dezelfde regelgeving vallen als het gaat om het vegen over de Khoeffayn. En omdat het voor de mannen toegestaan is om over de hoofdbedekking te vegen, is het ook voor de vrouwen toegestaan net als de mannen. Het is ook toegestaan omdat het een kledingstuk is dat op het hoofd mag worden gedragen en het kost gewoonlijk moeite om het eraf te halen; zodoende wordt het vergeleken met de hoofdbedekking van de man.

Het is des te meer toegestaan omdat de hoofdbedekking van de vrouw een grotere gedeelte van het hoofd bedekt dan de hoofdbedekking van een man, en het is moeilijker om het er af te halen. Dus de behoefte van de vrouw voor deze Roekhsa (verlichting) is groter dan in het geval van (het vegen over) de Khoeffayn.

(Sharh ul-cOemdah, boekdeel 1, blz. 265, 266)

Sheikh Ibn ul-cOethaymien zei: “Hoe dan ook, als het (afdoen van de hoofdbedekking) een bepaalde moeite met zich meebrengt, hetzij omdat het koud is of omdat het moeilijk is om het eraf te doen en weer te dragen, dan is er niets mis mee om mild te zijn in dit soort zaken. En anders is het beter om er niet over te vegen, aangezien er geen authentieke tekst (d.w.z. een Koranvers of overlevering) is over deze kwestie.

(ash-Sharh ul-Moemtic cala Zaad il-Moestaqnic, boekdeel 1, blz. 239)

Naar alle waarschijnlijkheid is de derde mening de meest correcte. Het is namelijk bewezen van de Profeet (vrede zij met hem) dat hij over zijn hoofdbedekking veegde. En er is hierin geen onderscheid tussen de hoofdbedekking van een man en die van een vrouw. In feite is het logischer dat dit toegestaan is in het geval van de vrouw vanwege de redenen die door Sheikh ul-Islaam zijn genoemd.

Hierop gebaseerd, wordt er niet over elke hoofdbedekking geveegd. Maar het is eerder toegestaan (om te vegen) wanneer het hoofd bedekt is met iets wat moeilijkheden met zich meebrengt als het eraf wordt gehaald. Zoals in geval van een vrouw die bang is dat haar haar kan worden gezien, of wanneer zij henna op haar hoofd heeft aangebracht of wanneer het erg koud is en zij bang is (om ziek te worden als ze haar hoofdbedekking eraf haalt) en andere dergelijke excuses (die het toestaan om over het hoofd te vegen).

En Allah weet het het beste.

Islamqa.com