Vegen over het hoofd tijdens de Woedoe’

7666

Vraag:

Geschiedt het vegen van het hoofd (tijdens de kleine wassing) voor de vrouw op exact dezelfde wijze als voor de man? En wat dient de vrouw te doen als zij lang haar heeft? Dient zij dan te vegen tot het einde van haar haar en dan weer terug te keren, of volstaat het net als bij de man om zich te beperken tot het hoofd?

Antwoord:

We dienen te weten dat er wat betreft de islamitische regelgevingen geen verschil zit tussen de man en de vrouw, mits uit een bewijs blijkt dat dit wel het geval is. Op grond hiervan is het daarom zo dat de vrouw op dezelfde wijze haar hoofd dient te vegen als de man. Dit gebeurt door haar handen te plaatsen aan het begin van de haargrens en eindigend bij het begin van de nek en dan weer terug naar de plek waar ze is begonnen. Dit is op dezelfde wijze als de man (het dient te doen).

Zij stopt dus bij het einde van haar haargrens. Hetzelfde geldt voor de man als hij lang haar tot de schouders heeft. Ook hij stopt met het vegen bij de haargrens.

Sheikh Moehammad ibn Saalih al-ĘżOethaymien
(al-Liqaa’ ush-Shahrie, zitting 1)