Vervalt de kleine wassing door de grote wassing te verrichten?

10280

Vraag:

Wat is het religieus oordeel wanneer iemand zijn reinheid heeft verbroken en vervolgens gaat douchen. Vervalt (de plicht op) de Woedoe door het douchen?

Antwoord:

Het is aanbevolen voor degene die Djoenoeb[1] is om eerst de kleine wassing te verrichten en vervolgens de grote wassing. Dit is in navolging van het voorbeeld van de Profeet (vrede zij met hem). Als men de grote wassing verricht om deze staat van al-Djanaabah op te heffen, en men neemt hierbij de intentie om de twee gebeurtenissen (d.w.z. zowel de grote als kleine staat van onreinheid) op te heffen, dan is dit geldig. Echter verdient dit niet de voorkeur.

Verricht men daarentegen de grote wassing, terwijl deze wassing slechts aanbevolen is, zoals de wassing op vrijdag of ter verkoeling, dan komt hiermee (de plicht) op het verrichten van de Woedoe niet te vervallen. In dit geval dient er vooraf of na de grote wassing alsnog de kleine wassing verricht te worden. Dit op basis van de volgende uitspraak van de Profeet (vrede zij met hem):

“Allah accepteert geen gebed van iemand na het plaatsvinden van de (kleine) gebeurtenis[2] totdat de kleine wassing verricht wordt.” 

(al-Boekhaarie en Moeslim)

Ook zei hij (vrede zij met hem):

 “Het gebed wordt niet geaccepteerd zonder reinheid en een liefdadigheid wordt niet geaccepteerd van gestolen geld.” 

(Sahieh Moeslim)

De grote wassing die aanbevolen of toegestaan is (d.w.z. niet verplicht) wordt niet gezien als reiniging waarmee de (plicht op de) kleine wassing vervalt. De kleine wassing dient in dit geval uitgevoerd te worden zoals Allah dit voorschrijft en zegt in het volgende vers:

“O jullie die geloven, wanneer jullie het gebed willen verrichten, was dan jullie gezichten en jullie handen tot aan de ellebogen, en wrijf over jullie hoofden, en (was) jullie voeten tot aan de enkels”

 (Soerah al-Maa’idah: 6)

Verricht men de grote wassing naar aanleiding van geslachtsgemeenschap, menstruatie of kraambloeding, en neemt men hierbij de intentie om beide gebeurtenissen (d.w.z. de kleine en grote staat van onreinheid) op te heffen, dan valt hiermee de kleine wassing onder de grote wassing (d.w.z. de kleine wassing komt hiermee te vervallen). Dit op basis van de uitspraak van de Profeet:

“Waarlijk, de daden worden beoordeeld op basis van de intentie en eenieder zal datgene krijgen wat met zijn intentie samenhangt”

(Sahieh al-Boekhaarie en Moeslim)

En bij Allah ligt al het succes.

Sheikh ʿAbdoel-ʿAziez bin Baaz

www.binbaz.org.sa 

 

[1] Dit is de staat waar men in verkeert na het bedrijven van geslachtsgemeenschap of het vrijkomen van sperma.

[2] Dit is de staat van onreinheid waar men in verkeert na het toiletteren of het vrijkomen van een wind.