Volstaat het gebruik van toiletpapier?

18127

Vraag:

Volstaat het gebruik van toiletpapier tijdens het reinigen na het doen van de behoefte, of dient men perse water te gebruiken?

Antwoord:

Alle lof zij Allah en vrede en zegeningen zij met de Profeet, zijn familie en metgezellen.

Het is verplicht voor eenieder nadat hij zijn behoefte heeft gedaan om de resterende onreinheden te verwijderen. Hetzij met water, hetzij met iets anders, zoals stenen of papier. Hoewel het gebruik van water de voorkeur verdient.

Ook werden de geleerden van de Permanente Commissie voor het geven van Fataawa’s een soortgelijke vraag gesteld. De vraag luidde als volgt: “Voor het reinigen gebruiken wij met name doekjes. Moeten we ons daarna ook nog reinigen met water?”

Het antwoord luidde: “Het is toegestaan om papier, doekjes en dergelijke tijdens al-Istidjmaar[1] te gebruiken. Het volstaat wanneer de urine- en ontlastingswegen hiermee gereinigd kunnen worden. Het is aanbevolen om het voorwerp waar men zich mee reinigt in oneven aantal te gebruiken, beginnend bij drie keer. Men is niet verplicht om daarna nog water te gebruiken, maar het is wel aanbevelingswaardig.”

Ook is Sheikh ibnoe ‘Oethaymien de volgende vraag gesteld: “Volstaat het gebruik van doekjes tijdens al-Istidjmaar?”

Hij antwoordde: “Ja, het volstaat om tijdens al-Istidjmaar doekjes te gebruiken. Daar is niets op tegen. De bedoeling van al-Istidjmaar is namelijk het verwijderen van onreinheden, middels doekjes, papier, aarde of stenen. Het is alleen niet toegestaan dat men al-Istidjmaar verricht met verboden zaken, zoals beenderen en dierlijke uitwerpselen. Beenderen die afkomstig zijn van een ritueel geslachte dier dienen namelijk als voedsel voor de Djinns. Een niet ritueel geslacht dier daarentegen is onrein. En alles wat onrein is, kan niet als reinigingsmiddel gebruikt worden.

En Allah weet het het beste.”

www.islamqa.com

1 Al-istidjmaar: is het zich reinigen na het doen van de behoefte middels stenen, papier e.d.