Vrouwelijk vocht

15328

Vraag:

Wat is het oordeel over vocht dat vrijkomt uit het vrouwelijke geslachtsdeel?

Antwoord:

Uitspraken van geleerden over het vrijkomen van vocht uit het vrouwelijke geslachtsdeel, hangen samen met de reinheid hiervan en of het de Woedoe’ verbreekt.

Wat betreft de reinheid van dit vocht. De meerderheid van de geleerden houdt er de mening op na dat het vocht van de vrouw rein is. Dit is de Madhhab van Aboe Haniefah, ash-Shaaficie en Ahmad. Dit is de meest correct uitspraak, want er is geen bewijs te vinden dat dit vocht onrein zou zijn. Als oorsprong geldt namelijk Tahaarah (reinheid), totdat het tegendeel bewezen is. Er is in dit geval geen duidelijk bewijs terug te vinden dat dit onrein zou zijn. Het is niet juist om dit vocht te vergelijken met onreine zaken die uit het vrouwelijke geslachtsdeel komen. Het feit dat dit vocht uit het vrouwelijke geslachtsdeel vloeit, wil niet automatisch zeggen dat het onrein is.

De andere uitspraak hierover is dat dit vocht wel onrein is. Dit is de Madhhab van Imam Malik. Daarnaast is deze uitspraak ook gedaan door enkele Hanafi-, Maaliki- en Hanbali-geleerden.

Wat betreft het verbreken van de Woedoe’ door dit vocht. De meerderheid van de geleerden van de Hanafi, Maaliki, Shaaficie en Hanbali Madhhab zijn van mening dat het vrijkomen van vocht de Woedoe' verbreekt. De tweede mening is dat het vrijkomen hiervan de Woedoe’ niet verbreekt. Dit is de mening van onder anderen Ibnoe Hazm. Dit is de meest correcte uitspraak. Hiervoor zou namelijk een bewijs uit de Koran en de Soennah terug te vinden moeten zijn, maar dat is er niet. Verder is er ook geen consensus, waar wij ons eventueel ook op zouden kunnen beroepen. Ook het verrichten van Qiyaas (analogie) met de overige zaken die wel de Woedoe’ verbreken is in dit geval onjuist.

Het vrijkomen van vocht bij vrouwen is een zaak die zich vaak voordoet. Was het zo geweest dat dit de Woedoe’ verbreekt, dan had de Profeet (vrede zij met hem) het oordeel hierover bekend gemaakt.

Sheikh Khaalid al-Moeslih