Wassing met zeewater

9307

Vraag:

Mag ik de rituele wassing (Woedoe’ en Ghoesl) verrichten met zeewater?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Je dient de Woedoe’ te verrichten met het water dat je om je heen vindt van de rivier of de zee. De Profeet (vrede zij met hem) werd gevraagd over het verrichten van Woedoe’ met zeewater en zei: “Haar water is een middel voor reiniging en haar doden zijn toegestaan.”

(al-Boekhaarie)

Alle lof zij Allah. Als je een duik in de zee neemt ter verkoeling, vuil te verwijderen of iets dergelijks, dan is dit niet voldoende en dien je de Woedoe’ te verrichten.

Als je in een staat van Djanaabah (grote onreinheid) verkeert en de intentie hebt om zowel de grote als kleine onreinheid op te heffen door Ghoesl te verrichten, dan is dit voldoende. Dit is wat de Profeet (vrede zij met hem) gewoon was te doen. Hij verrichtte (ervóór) de Woedoe’. Eerst reinigde hij zichzelf, daarna verrichtte hij de Woedoe’ als voor het gebed en daarna verrichtte hij de Ghoesl. Dit is de Soennah en dat wat voldoende is.

Maar als iemand de intentie heeft om beiden samen te verrichten en niet begint met de Woedoe’ maar één intentie heeft om de Ghoesl en de Woedoe’ samen te verrichten, dan volstaat dit volgens een aantal geleerden. Het is beter om te doen wat de Profeet (vrede zij met hem) heeft gedaan. Namelijk eerst zichzelf reinigen, dan de Woedoe’ zoals voor het gebed en vervolgens water over het lichaam gieten om de Ghoesl te completeren. Dit is de Soennah in het reinigen van Djanaabah.

Dit geldt ook in geval van menstruatie. Als de menstruatie van de vrouw eindigt, dan dient zij zichzelf te reinigen, de Woedoe’ als voor het gebed te verrichten en daarna zichzelf te wassen waarbij zij ervoor zorgt dat het water alle delen van hele lichaam bereikt. Dit is wat is bevolen is in de Islamitische wetgeving en dit volstaat voor zowel de Woedoe’ als de Ghoesl.

Het water kan zowel afkomstig zijn van de zee, rivier of een put. Alle lof zij Allah. De zaak is breed. Allah, de Verhevene zegt (interpretatie van de betekenis):

“En jullie (vervolgens) geen water kunnen vinden…”

(Soerat an-Nisaa’: 43)

Water omvat ook zeeën, rivieren en waterputten. Dit alles valt onder water.

Sheikh cAbdoel-cAziez ibn Baaz
(Fataawa Noer calad-Darb, boekdeel 2, blz. 565)