Water of toiletpapier

17633

Vraag:

Als er water beschikbaar is, is het dan toegestaan dat men zichzelf reinigt (na het doen van de behoefte) met stenen (al-Istidjmaar) of met papier? Zo ja, wat is dan het bewijs daarvoor? En wat is beter, al-Istindjaa’ (jezelf reinigen met water) of al-Istidjmaar?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Het doen van al-Istidjmaar is toegestaan, of het nu met stenen of papier gebeurt, zelfs als er water beschikbaar is. De geleerden verschillen over dit punt niet van mening.

Het bewijs dat al-Istidjmaar (middels stenen e.d.) toegestaan is, is de overlevering van Aboe Hoerayrah waarin hij zegt dat de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) heeft gezegd: “… En wie al-Istidjmaar verricht, laat hem gebruik maken van een oneven aantal.”

(al-Boekhaarie en Moeslim)

Ibn ul-Qayyim zei in Ighaathaat ul-Lahfaan (boekdeel 1, blz. 151) dat er consensus onder de moslims is over dat het toegestaan is om al-Istidjmaar te verrichten middels stenen. Dit geldt voor zowel in de winter als in de zomer.

Bij het verrichten van al-Istidjmaar middels stenen, dient men drie of meer keer te vegen om de plek goed schoon te maken. Dit omdat Salmaan al-Faarisi zei: “De Profeet (vrede zij met hem) verbood het ons om onszelf te reinigen met minder dan drie stenen.”

(Moeslim)

Het doen van al-Istindjaa’ middels water is beter. Anas ibnoe Maalik zei: “Toen ik nog een jongen was en de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) naar het toilet ging, droeg ik een klein vat van leer gevuld met water. En hij zou zichzelf dan reinigen met water.”

(Moeslim en an-Nasaa’ie)

Ibnoe Qoedaamah zei in al-Moeghnie: “Als iemand slechts één van de zaken wil verrichten, dan is het gebruiken van water het beste. Dit vanwege de Hadieth die we hebben overgeleverd. En ook omdat het de plek reinigt, het vuil en de sporen ervan verwijdert, en het reiner is.”

(boekdeel 1, blz. 206)

Maar wanneer iemand zich slechts beperkt tot stenen, dan volstaat dat. Hierover is geen meningsverschil onder de geleerden. Dit vanwege de genoemde overleveringen en omdat hier consensus over bestaat onder de metgezellen.

Allah weet het beste.

Islamqa.com