Wijze van Tayammoem

13473

Vraag:

Hoe dien je Tayammoem te verrichten wanneer er geen water te vinden is, of wanneer je geen water kan gebruiken?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Al-Boekhaarie en Moeslim hebben de overlevering van ʿAmmaar ibnoe Yaasir verhaald waarin hij de Tayammoem beschrijft. Al-Boekhaarie heeft het op een aantal plaatsen in zijn Sahieh vermeld. Eén van deze overleveringen zegt: “Het zou voldoende zijn geweest voor jou om dit te doen:” Hij sloeg toen met zijn handen op de grond en stofte deze af. Vervolgens wreef hij over de achterkant van elke hand met de andere en veegde daarna met zijn handen over zijn gezicht.”

(Fath ul-Baarie; boekdeel 1, blz. 455, vraag 347)

Aboe Daawoed verhaalt het met dezelfde ketens als al-Boekhaarie, los van de Sheikh van al-Boekhaarie, Mohammed ibnoe Salaam. Hij noemde in plaats daarvan Mohammed ibnoe Soelaymaan al-Anbaarie, van wie al-Haafidh heeft gezegd in at-Taghrieb (boekdeel 2, blz. 167): “Hij is betrouwbaar”. Deze versie die verhaald is, zegt: “Hij sloeg met zijn handen op de grond en stofte deze af. Vervolgens wreef hij zijn rechterhandpalm over zijn linkerhand en zijn linkerhandpalm over zijn rechterhand, waarna hij over zijn gezicht veegde.”

(ʿAwn ul-Maʿboed; boekdeel 1, blz. 515, vraag 317)

Al-Haafidh Ibnoe Hadjar vermeldde dat al-Ismaaʿielie het met de volgende bewoordingen heeft verhaald: “Het zou voldoende zijn geweest voor jou om jouw handen op de grond te slaan en deze af te stoffen. Veeg vervolgens met jouw rechterhand over je linkerhand en met jouw linkerhand over je rechterhand. Veeg dan jouw gezicht.”

(Fath ul-Baarie, boekdeel 1, blz. 457)

Ash-Shanqietie heeft gezegd: “Deze overlevering van al-Boekhaarie stelt dat de handen eerder geveegd moeten worden dan het gezicht.”

(Adwaa’ ul-Bayaan, boekdeel 2, blz. 43)

Sheikh ul-Islaam heeft gezegd: “De overlevering van al-Boekhaarie geeft duidelijk aan dat eerst over de achterkant van de hand geveegd moet worden, vóór het gezicht. Het feit dat hij in een andere overlevering zei: “De achterkant van de hand”, geeft aan dat hij veegde over de achterkant van beide handen met de handpalm van de andere hand.”

(al-Fataawa, boekdeel 21, blz. 423)

Ook zei hij: “Maar de overlevering die enkel verhaald is door al-Boekhaarie laat zien dat hij veegde over de achterkant van beide handen, vóór het gezicht.”

(al-Fataawa, boekdeel 21, blz. 425)

Op basis hiervan zeggen wij dat de manier waarop Tayammoem verricht moet worden begint met het uitspreken van de Basmalah en de intentie voor het verrichten van Tayammoem. Sla vervolgens eenmaal met de handpalmen op de grond en wrijf daarna met de linkerhandpalm over de achterkant van je rechterhand en met de rechterhandpalm over de achterkant van je linkerhand. Veeg dan met beide handen over het gezicht. Daarna dient men dezelfde smeekbeden op te zeggen zoals dat gebruikelijk is na het voltooien van de Woedoe’.

En Allah weet het het beste. Moge Allah onze Profeet Mohammed zegenen.

Sheikh Mohammed Saalih al-Moenadjjid Islamqa.com