Woedhoe’ verrichten met een lak op de nagels

28900

Vraag:

Ik lijd aan een ziekte aan mijn nagels. Middels het aanbrengen van een lakje op de nagels kan deze ziekte behandeld worden. Dit lakje blijft ongeveer een hele week op mijn nagels en gaat er niet met water af. Is het voor mij toegestaan om al-Woedoe’ te verrichten, terwijl ik het lakje op mijn nagels draag?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Ten eerste: Het zich reinigen van de (grote of kleine) gebeurtenis (al-Hadath) vereist dat het water zich verspreidt over alle ledematen die bij de Woedoe’ nat gemaakt dienen te worden na de kleine gebeurtenis, en op het algehele lichaam na de grote gebeurtenis (m.a.w. bij de Ghoesl). Men dient datgene te verwijderen dat het water belemmert om deze ledematen, waaronder de nagels, te bereiken. Indien er dan iets is dat het water belemmert om tot deze ledematen te komen, zoals nagellak en dergelijke (zonder geldige reden), dan is de Woedoe’ en/of Ghoesl incorrect.

(al-Mawsoecat ul-Fiqhiyyah, boekdeel 5, blz.171)

cOmar ibn ul-Khattaab verhaalt dat een man de Woedoe’ verrichtte en een stukje van zijn voetnagel niet volledig nat had gemaakt. De Profeet (vrede zij met hem) zag dat en zei: “Ga terug en verbeter jouw Woedoe’.” Deze man keerde terug (om de Woedoe’ te verrichten) en verrichtte daarna het gebed.

(Sahieh Moeslim)

Imam an-Nawawi zei over de overlevering: “Deze overlevering geeft aan dat als een persoon een klein stukje achterlaat van wat gereinigd moet worden, dat zijn reiniging dan niet correct is. En hier is geen meningsverschil over.”

(Sharh Sahieh Moeslim, boekdeel 3, blz.132)

Ten tweede: Indien het noodzakelijk is om een lakje aan te brengen op de nagels vanwege ziekte of iets dergelijks, dan is het in dit geval toegestaan om dit lakje aan te brengen en vervolgens de Woedoe’ of Ghoesl te verrichten. Voor het aanbrengen van het lakje op de nagels geldt hetzelfde oordeel als voor degene die gips heeft op een ledemaat dat verwond is.

Zaken die onder de categorie vallen van het vegen over het gips zijn het vegen over een verband, pleister of iets dat op de wond wordt geplaatst als medicijn en ervoor zorgt dat het water niet op de ledematen terecht komt, zoals bijvoorbeeld iets vettigs.

(al-Mawsoecat ul-Fiqhiyyah, boekdeel 15, blz. 108)

Imam Maalik zegt: “Men treft geen blaam als een medicijn het water belemmert en er (t.b.v. de reiniging) dan overheen veegt.”

(al-Madoenah, boekdeel 1, blz 130 en al-Awsat li-Ibn il-Moendhir, boekdeel 2, blz.180)

Imam an-Nawawi zei: “Het oordeel over de pleister, en vergelijkbare zaken, kent hetzelfde oordeel als het oordeel over gips. En als er een schil van een boon of iets dergelijks op een schram wordt geplaatst, dan geldt dit ook als gips. Hetzelfde geldt ook wanneer er gelakt is op een schram. Ook indien er scheuren zijn ontstaan in de voet en er iets in gedruppeld moet worden dat daar vervolgens bevriest.”

(al-Madjmoec, boekdeel 2, blz. 331)

Men dient er wel rekening mee te houden dat hij dit lakje aanbrengt in een staat van reinheid. Simpelweg om het meningsverschil van de geleerden te vermijden die dit hebben verplicht gesteld.

Als het mogelijk is om dit medicijn te gebruiken in de menstruatieperiode waarin de vrouw geen Woedoe’ hoeft te verrichten, dan is het verplicht om dit te doen. Dit om haar gebed te onderhouden met een volledige reiniging waarin geen verwarring heeft plaats gevonden.

En Allah weet het beste.

Islamqa.com