Woedoe’ en het uittrekken van sokken

12456

Vraag:

Als ik Woedoe’ verricht waarbij ik over mijn sokken veeg en ik vervolgens mijn sokken uittrek, blijft mijn Woedoe’ dan geldig?

Antwoord:

Alle lof zij met Allah.

Als men tijdens de Woedoe’ veegt over zijn sokken en deze vervolgens uittrekt, dan verbreekt volgens de meest correcte mening zijn Woedoe’ niet. Met het vegen over de sokken heeft de persoon namelijk voldaan aan de voorwaarden van de Woedoe’. Daarom blijft zijn Woedoe’ geldig na het uittrekken van de sokken. Het verbreken van de Woedoe’ gebeurt alleen door de zaken die door de islamitische Wetgeving zijn benoemd.

Overigens bestaat er geen bewijs dat het uittrekken van de sokken de Woedoe’ verbreekt. Sheikh ul-Islaam ibnoe Taymiyah en andere geleerden hangen deze mening aan.

Als men besluit na het uittrekken van de sokken deze weer aan te trekken, dan is het hem niet gegeven om bij de volgende Woedoe’ hier over heen te vegen. De reden die de geleerden hiervoor geven, is het feit dat men de sokken moet aantrekken nadat hij de voeten heeft gewassen.

En Allah weet het beter.

Islamqa.com