Woedoe' verbroken na de eerste Tasliem

4599

Vraag:

Als ik mijn Woedoe’ verlies direct nadat ik de Tasliem naar rechts heb gedaan, moet ik dan toch het gebed overnieuw verrichten?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

De meerderheid van de geleerden is van mening dat in het gebed de tweede Tasliem aanbevolen is. De Hanbalies zijn van mening dat het verplicht is in een verplicht gebed. In al-Mawsoecat ul-Fiqhiyyah staat vermeld: “De eerste Tasliem om het gebed te beëindigen als men zit, is verplicht volgens de Maalikies, Shaaicies en Hanbalies. De Hanbalies beschouwen de tweede Tasliem als verplicht, behalve bij het dodengebed en de vrijwillige gebeden, omdat het laatste gedeelte van het zitten waarin de Salaam voorkomt verplicht is.”

(al-Mawsoecat ul-Fiqhiyyah; boekdeel 11, blz. 314)

Meerdere geleerden hebben verhaald dat er consensus tussen de geleerden bestaat dat de tweede Tasliem niet verplicht is.

Imam al-Qoertoebie heeft gezegd: “Er bestaat geen meningsverschil tussen de geleerden dat de Tasliem als verplicht is. Zij die zeggen dat het niet verplicht is, doelen hiermee op de tweede Tasliem. Met uitzondering van de overlevering van al-Hasan ibn Hayy die aangeeft dat hij beide Tasliems als verplicht ziet. Aboe Djacfar at-Tahhaawie heeft gezegd: “Behalve hem hebben wij niemand onder de geleerden gevonden die van mening is dat de tweede Tasliem verplicht is.”

(Tafsier al-Qoertoebie; boekdeel 1, blz. 362)

Imam an-Nawawie heeft gezegd: “De prominente geleerden zijn het er unaniem over eens dat slechts één Tasliem verplicht is. Maar als een persoon één Tasliem verricht, dan is het aanbevolen dit naar voren te doen. Maar als hij twee Tasliems verricht, dan dient hij de eerste naar rechts te doen en de tweede naar links. In beide gevallen totdat zijn wang door degene naast hem gezien kan worden. Dit is de correcte mening.”

(Sharh Sahieh Moeslim; boekdeel 5, blz. 83)

Ibn Radjab heeft gezegd: “De meerderheid van degenen die zeggen dat er twee Tasliems zouden moeten zijn, zijn van mening dat als de biddende zich beperkt tot één Tasliem, dit genoeg is. En zijn gebed is geldig. Ibn ul-Moendhir heeft verklaard dat er consensus bestond op dit punt tussen de geleerden bij wie hij kennis heeft opgedaan.”

(Fath ul-Baarie; boekdeel 5, blz. 213)

Sheikh Ibn ul-cOethaymien heeft gezegd: “Als iemand zich beperkt tot één Tasliem, is dat voldoende? Het antwoord is dat dit een zaak is waarover de geleerden van mening verschillen. Sommige zeggen dat het genoeg is en andere zeggen van niet. Sommige geleerden zeggen dat één genoeg is in het geval van een vrijwillig gebed, maar niet in het geval van een verplicht gebed.

Er zijn dus drie meningen. Maar om veilig te zijn dient men twee Tasliems te verrichten. Want als je twee Tasliems verricht, is er geen enkele geleerde die zal zeggen dat je gebed niet geldig is. Maar als je slechts één Tasliem verricht, dan zijn er sommige geleerden die aangeven dat je gebed niet geldig is. En het is bekend dat de Profeet (vrede zij met hem) ons instrueerde om voorzichtig te zijn als het gaat om zaken waarin het bewijs niet duidelijk is.”

(ash-Sharh ul-Moemtic; boekdeel 3, blz. 211-212)

Op basis hiervan kunnen we zeggen dat als een persoon één Tasliem verricht en daarna zijn Woedoe’ verbreekt, dat zijn gebed dan geldig is en het niet opnieuw hoeft te verrichten. Dit is volgens de meest correcte mening onder de geleerden, gebaseerd op wat hierboven is vermeld.

Maar als zijn Woedoe’ werd verbroken vóór het voltooien van de Tasliem en het zeggen van “as-Salaamoe calaykoem”, dan is zijn gebed niet geldig en dient hij het te herhalen. Dit omdat zijn Woedoe’ is verbroken tijdens één van de verplichte zaken van het gebed. Het gebed is dus niet langer geldig.

Imam an-Nawawie heeft gezegd: “De Tasliem is één van de pilaren van het gebed. Zonder dit is het niet geldig en niets anders kan de plaats ervan innemen. Het minimum is het zeggen van “as-Salaamoe calaykoem”, als zelfs één letter van deze zin wordt weggelaten, dan is de Tasliem niet geldig.”

(al-Madjmoec; boekdeel 3, blz. 475)

En Allah weet het het beste.

Islamqa.com