Woedoe’ verrichten met een wond

10320

Vraag:

Wat moet ik doen als ik tijdens het verrichten van de Woedoe’ één van mijn ledematen niet kan wassen (vanwege bijv. ziekte)?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Als op één van de plekken die tijdens de Woedoe’ gewassen moeten worden zich een wond bevindt die niet gewassen mag worden – omdat daardoor de wond verergert of de genezing vertraagt – dan dient de persoon Tayammoem te verrichten voor het niet gewassen gedeelte.

Wie de Woedoe’ verricht, het verwonde deel niet wast, aanvangt met het gebed en zich vervolgens herinnert dat hij voor het gemiste onderdeel geen Tayammoem heeft verricht, dient alsnog Tayammoem te verrichten en het gebed opnieuw te verrichten.

Permanent Commissie voor het geven van Fataawaa (Fataawaa al-Ladjnat ud-Daa’imah, boekdeel 5, blz. 357, nr. 296)