Zijn er smeekbeden tijdens het verrichten van de woedoe?

8788

Vraag:

Zijn er smeekbeden tijdens het verrichten van de woedoe’?

Antwoord:

Alle lof zij Allah en vrede en zegeningen zij met zijn Boodschapper, familie en zijn metgezellen.

Voorts, het uitspreken van smeekbeden tijdens het verrichten van de woedoe’ is ons niet overgeleverd van de Profeet (vrede zij met hem).

Wat bekend is in de Islamitische wetgeving is het zeggen van ‘bismillah’, voordat men aanvangt met het verrichten van de woedoe’ en het zeggen van de shahaadatayn (de twee getuigenissen) wanneer men de woedoe’ heeft afgerond. Dit wordt gevolgd door het uitspreken van de volgende smeekbede: “Allahoemma djacalnie mina at-tawwaabiena wa djacalnie min al-Moetatahhirien. (O Allah, doe mij behoren tot de berouwvollen en doe mij behoren tot degenen die zich gereinigd hebben.)

En aan Allah behoort het schenken van succes.

Permanente commissie voor het geven van fataawa Fataawa al-cOelamaa’ al-Balad il-Haraam, blz. 630