Zonden en hun effecten

12036

Vraag:

Wat zijn de effecten van de zonden?

Antwoord:

Allereerst adviseren wij iedereen om weg te blijven van alle zonden, zowel de kleine als de grote. En ook om ervoor op te passen en ze te vermijden. Want zondigen is slecht voor degene die het verricht. Wij zullen een aantal citaten opnoemen over de effecten van zonden, zoals beschreven is door Ibn ul-Qayyim (moge Allah hem genadig zijn):

1. Het ontnomen worden van kennis. Kennis is namelijk licht dat door Allah geleid wordt naar het hart. Zonden doven dat licht. Toen ash-Shaaficie voor Maalik zat en voorlas, bewonderde hij hem vanwege zijn intelligentie, waakzaamheid en het begrip dat hij in hem zag. Hij zei: “Ik denk dat Allah heeft gezorgd dat licht jouw hart heeft binnengetreden. Doof het dus niet door de duisternis van de zonden.”

2. Het ontnomen worden van levensvoorzieningen. In de Moesnad van Ahmad is het overgeleverd dat Thawbaan overlevert: “De Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) zei: “Een man wordt ontnomen van zijn levensvoorzieningen vanwege de zonden die hij begaat.”

(Ibn Maadjah
geclassificeerd als Hasan door Sheikh al-Albaanie in Sahieh Ibn Maadjah)

3. Het gevoel van vervreemding dat komt tussen een persoon en zijn Heer en tussen hem en andere mensen. Eén van de Salaf (vrome voorgangers) zei: “Als ik Allah ongehoorzaam ben, dan merk ik dat in de houding van mijn rijdier en mijn vrouw.”

4. Zaken zullen moeilijk worden voor hem. Hij zal zijn aandacht schenken aan een zaak en er een blokkade of moeilijkheid in vinden. Andersom zal het ook zo zijn voor degene die Allah vreest; zaken zullen voor hem makkelijk gemaakt worden.

5. De zondaar zal duisternis vinden in zijn hart. Hij zal dat voelen zoals hij de duisternis van de nacht voelt. Deze duisternis zal effect hebben op zijn hart, zoals de fysieke duisternis effect zal hebben op zijn visie. Gehoorzaamheid is licht en ongehoorzaamheid is duisternis. Hoe sterker de duisternis groeit, hoe groter de verwarring wordt. Tot hij vervalt in innovaties, misleiding en andere zaken die leiden naar verdoemenis, zonder het zelfs te realiseren.

Net zoals de blinde man die alleen lopend naar buiten gaat in de donkerte van de nacht. De duisternis zal sterker groeien tot het de ogen zal bedekken. Daarna zal het nog meer groeien tot dit het gezicht bedekt dat donker tevoorschijn zal komen en het zal door iedereen gezien worden.

cAbdoellaah ibn cAbbaas zei: “Goede daden maken het gezicht licht, geven licht aan het hart en brengen ruime voorziening, fysieke kracht en liefde in de harten van mensen mee. Slechte daden maken het gezicht donker, geven duisternis aan het hart en brengen fysieke zwakte, een gebrekkige voorziening en haat in de harten van mensen mee.”

6. Verlies van aanbidding en gehoorzaamheid. Een zonde zorgt voor een bestraffing die een persoon weerhoudt om een daad van aanbidding te verrichten; het tegenovergestelde van een zonde! En het snijdt de toegang af naar andere daden van aanbidding. Dat is al erg genoeg. De zonde snijdt vervolgens de derde weg af, en de vierde enzovoorts. Door de zonde is de persoon afgesneden voor zoveel verschillende daden van aanbidding. Elk daarvan zou beter zijn geweest voor hem dan de hele wereld en alles wat erin zit. Hij is zoals de man die voedsel eet dat gebonden is aan een langdurige ziekte en daarmee zijn zoveel andere voedselsoorten ontnomen die beter zijn voor hem. En Allah is Degene Wiens hulp wij zoeken.

7. De ene zonde veroorzaakt de andere zonde tot het de persoon overheerst en hij er niet van af kan komen.

8. Zonden verzwakken de wilskracht van een persoon. Geleidelijk zal het zijn wil om zonden te verrichten versterken en zijn wil om berouw te tonen verzwakken tot er helemaal geen wil meer zal zijn in zijn hart om berouw te tonen. Hij zal dus vergiffenis zoeken en berouw uitdrukken, maar dit zijn slechts uitgesproken woorden uit de lippen zoals het berouw van de leugenaars wiens hart vastbesloten is om de zonde te begaan en het hardnekkig vol te houden. Dit is één van de meest serieuze ziekten die naar alle waarschijnlijkheid zal leiden naar verdoemenis.

9. Hij zal ongevoelig worden en zijn zonde niet meer afschuwelijk vinden. Het wordt dus zijn gewoonte en hij zal het niet erg vinden als mensen zien dat hij de zonde begaat of over hem praten. Voor de leiders van immoraliteit is dit de ultieme schaamteloosheid waar zij groot plezier in vinden. Zij voelen zich bijvoorbeeld trots om hun zonden en zullen erover spreken tegen mensen die niet weten dat zij het hebben gedaan, zeggende: “O die en die, ik heb dat en dat gedaan.” Zulke mensen kunnen niet geholpen worden en de weg naar berouw is voor hen in de meeste gevallen geblokkeerd. De Profeet (vrede zij met hem) zei: “Met eenieder van mijn gemeenschap zal het goed komen, behalve degenen die een zonde openlijk begaan. En dat omvat zaken waar Allah de zonde van een persoon verborgen houdt, maar de volgende morgen stelt hij zichzelf bloot en zegt: “O die en die, ik heb afgelopen nacht dat en dat gedaan.” Dus is hij zich schaamteloos aan het openbaren, terwijl zijn Heer de gehele nacht zijn zonde heeft verborgen.”

(al-Boekhaarie en Moeslim)

10. Als er veel zonden zijn, zullen deze een litteken op het hart achterlaten van degene die de zonden begaat. Dus wordt hij één van de nalatigen. Eén van de Salaf heeft gezegd over het vers (interpretatie van de betekenis):

“Nee! Maar hun harten zijn bedekt met dat wat zij verwierven.”

(Soerat al-Moetaffifien: 14)

Dit betekent zonde na zonde. Hoe dit start is dat het hart bevlekt zal worden door de zonde. En als de zonde toeneemt, zullen de vlekken groter worden tot het ar-Raan (bedekking van de zonden en slechte daden) wordt. Daarna neemt het toe tot het een zegel wordt en het hart bedekt en bezegelt. Als dat gebeurt nadat een persoon geleid was en begreep, dan is zijn hart naar beneden gedraaid en op dat punt heeft Shaytaan controle gewonnen over hem en leidt hij hem zoals hij wilt.

En Allah weet het het beste.

Islamqa.com