Bidden in een vliegtuig of boot

14736

Vraag:

Wat moet ik doen als ik in een vliegtuig of boot zit en het gebed vervolgens aanbreekt?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Als de gebedstijd aanbreekt en men bevindt zich in een vliegtuig of een boot, dan moet het gebed hoe dan ook verricht worden. Dit naargelang de situatie en mogelijkheden. Als er water in de buurt is, dan moet de persoon zich hiermee reinigen. Ontbreekt dit, of is men niet in staat om zich te reinigen met water, dan gaat hij bij de aanwezigheid van aarde of iets dergelijks over op Tayammoem.

Bij het ontbreken van al deze zaken, vervalt voor hem de verplichting (van het reinigen) en moet hij het gebed (zonder wassing) verrichten. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“Vrees Allah, zoveel als jullie daartoe in staat zijn.”

(Soerat at-Taghaaboen: 16)

Bij een verplicht gebed moet de persoon zich richten tot de Qiblah. Gaat het om een aanbevolen gebed, dan mag hij zich wenden tot de vliegrichting. De Profeet (vrede zij met hem) verrichtte namelijk het aanbevolen gebed op zijn rijdier zonder van zithouding te veranderen.

Er is overgeleverd door Anas ibnoe Maalik dat bij aanvang van het aanbevolen gebed, tijdens het reizen, men zich slechts tot de Qiblah wendt bij Takbierat ul-Ihraam.

Permanent Commissie voor het geven van Fataawaa (Fataawaa al-Ladjnat ud-Daa’imah, boekdeel 8, blz. 121, nr. 5726)