Het inkorten van het gebed tijdens het reizen

14718

Vraag:

Als een persoon op reis gaat na het aanbreken van de gebedstijd, mag hij onderweg dit gebed inkorten?

Antwoord:

Alle lof zij Allah en vrede en zegeningen zij met de Boodschapper.

Als de persoon op reis gaat, na het aanbreken van de gebedstijd, en hij ervoor kiest dit gebed pas onderweg te verrichten, dan dient hij het gebed in te korten. Breekt het gebed echter aan terwijl een persoon reizende is en bereikt hij kort daarop zijn woonplaats, dan dient hij het gebed te vervolledigen. Het gaat hier per slot om de daad van het gebed en niet om de tijd.

Samengevat kunnen wij dus zeggen dat wanneer het gebed tijdens het reizen wordt verricht, dit ingekort dient te worden. Wordt het gebed echter in de woonplaats verricht, dan dient dit voltooid te worden.

En Allah weet het het best.

Sheikh Mohammed ibnoe Saalih al-ʿOethaymien
(Liqaa’aat al-Baab ul-Maftoeh, blz. 170)

Het inkorten van het gebed tijdens het reizen

14613

Vraag:

Als een persoon op reis gaat na het aanbreken van de gebedstijd, mag hij onderweg dit gebed inkorten?

Antwoord:

Alle lof zij Allah en vrede en zegeningen zij met de Boodschapper.

Als de persoon op reis gaat, na het aanbreken van de gebedstijd, en hij ervoor kiest dit gebed pas onderweg te verrichten, dan dient hij het gebed in te korten. Breekt het gebed echter aan terwijl een persoon reizende is en bereikt hij kort daarop zijn woonplaats, dan dient hij het gebed te vervolledigen. Het gaat hier per slot om de daad van het gebed en niet om de tijd.

Samengevat kunnen wij dus zeggen dat wanneer het gebed tijdens het reizen wordt verricht, dit ingekort dient te worden. Wordt het gebed echter in de woonplaats verricht, dan dient dit voltooid te worden.

En Allah weet het beter.

Sheich Mohammed ibnoe Saalih al-cOethaymien Liqaa’aat al-Baab ul-Maftoeh, blz. 170