Het islamitische oordeel over reizen van ene stad naar de andere

11262

Vraag:

Er zijn veel vrouwelijke leraressen en studenten die in verband met hun studie van de ene stad naar de andere moeten reizen, en soms betreft het een grote afstand, wat is het islamitische oordeel hierover?

Antwoord:

Mijns inziens kan het heen en weer gaan van deze vrouwelijke leraressen en studenten van de ene stad naar de andere op dezelfde dag niet als reizen worden aangemerkt. Want zij bereiden zich hier niet op voor zoals zij doen voor het reizen gaan, nemen geen afscheid als zij weggaan en worden niet verwelkomd als zij terugkeren en aangezien dit niet als een reis kan worden beschouwd, zou het voor hen toegestaan zijn om van de ene stad naar de andere stad te gaan.

Sheich Mohammed ibnoe Saalih al-cOethaymien