Is het gezamenlijke gebed als reiziger verplicht?

9213
Vraag:
Als ik gedurende een reis ergens tijdelijk verblijf, is het dan beter om het gebed verkort te verrichten op de plek waar ik verblijf of het gebed gezamenlijk in de moskee bij te wonen?
Antwoord:
Alle lof zij Allah en vrede en zegeningen zij met de Profeet, diens familie en alle metgezellen.
Het verrichten van het gezamenlijke gebed in de moskee is een verplichting en het is niet toegestaan dit na te laten zonder geldige reden. Op basis hiervan is het voor jou verplicht, ook als je op reis bent, om het gebed in de moskee bij te wonen. Is de imam zelf geen lid van het reisgezelschap, dan voltooi jij het gebed samen met hem.
Er werd eens aan Sheich ibnoe Baaz (moge Allah genadig met hem zijn) gevraagd: “Als een persoon bijvoorbeeld naar Jeddah reist, moet hij dan het gebed verkorten of moet hij het gebed gezamenlijk in de moskee bijwonen?”
De Sheich antwoordde als volgt: “Als een persoon onderweg het gebed verkort dan treft hem geen blaam, maar als hij op zijn bestemming gearriveerd is, dan is het voor hem niet toegestaan om het gebed alleen te verrichten. Hij dient gezamenlijk het gebed in de moskee te voltooien.”
Ook werd eens aan Sheich ibnoe cOethaymien (moge Allah genadig met hem zijn) gevraagd: “Wanneer en hoe verricht men het reizigersgebed?”
De Sheich antwoordde als volgt: “Het reizigersgebed kent twee gebedseenheden en geldt pas wanneer men zijn woonplaats heeft verlaten. cAa’ishah (moge Allah weltevreden met haar zijn) verhaalt in een overlevering: “Het gebed werd in eerst instantie met twee gebedseenheden opgelegd, daarna is het in haar staat gebleven tijdens het reizen en is het vervolmaakt voor een ingezetene (degenen die in hun woonplaats zijn).”
(al-Boekhaari en Moeslim)
Anas ibnoe Maalik zei: “We vertrokken samen met de Profeet (vrede zij met hem) vanuit Medina naar Mekka en verrichtten het gebed met twee gebedseenheden, totdat we naar Medina terugkeerden.”
(al-Boekhaari en Moeslim)
Indien je het gebed verricht achter een imam dien je dit te voltooien. Ongeacht of men het begin heeft gehaald of een gedeelte ervan heeft gemist. Dit is op te maken uit de algemene bewoording van de Profeet (vrede zij met hem): “Als je de tweede oproep van het gebed hoort, begeef je dan naar het gebed met rust en kalmte, en wees niet haastig. Wat jullie hebben gehaald verricht het en wat jullie hebben gemist voltooit het.”
(al-Boekhaari en Moeslim)
De woorden van de Profeet (vrede zij met hem) “Wat jullie hebben gehaald verricht het en wat jullie hebben gemist voltooit het” geven aan dat ook de reizigers tot de mensen behoren die achter een ingezeten imam het gebed onverkort dienen te voltooien.
Er werd aan Ibnoe cAbbaas (moge Allah weltevreden met hem zijn) gevraagd: “Hoe zit het met een reiziger die twee gebedseenheden individueel verricht en vier gebedseenheden achter een imam die in zijn woonplaats is?”, waarop hij antwoordde: “Dat is van de Soennah.”
Het gezamenlijke gebed vervalt niet voor een reiziger omdat Allah, de Verhevene, zelfs ten tijde van strijd dit bevolen heeft (interpretatie van de betekenis):
“En als jij (O Mohammed) je onder hen bevindt en hen voorgaat in het gebed, laat dan een groep van hen met jou (in het gebed) staan en laat hen hun wapens dragen. Als zij de prosternatie(van de eerste gebedseenheid) voltooid hebben, laat hen dan hun posten achterin innemen. En laat dan de andere groep naar voren komen die nog niet gebeden heeft en met jou het gebed (van de tweede gebedseenheid) verrichten.”
(Soerat an-Nisaa’: 102)
Op basis hiervan is de reiziger verplicht om het gezamenlijk gebed in de moskee bij te wonen indien hij de oproep tot het gebed hoort, behalve als hij zich ver van de moskee bevindt of vreest zijn reisgenoten uit het oog te verliezen.
Ook is de volgende vraag gesteld: “Ben ik als reiziger verplicht het gebed in de moskee bij te wonen als ik de oproep tot het gebed hoor en treft mij blaam als ik het gebed op de plek verricht waar ik verblijf? Als mijn reis langer dan vier aaneengesloten dagen duurt, is het dan toegestaan om het gebed in te korten of dien ik dit te voltooien?”
Hierop heeft Sheich ibnoe cOethaymien (moge Allah genadig met hem zijn) als volgt geantwoord:
Wanneer jij de oproep tot het gebed hoort en jij bevindt je in jouw tijdelijke verblijf, dan is het voor jou verplicht om het gebed in de moskee bij te wonen. Dit omdat de Profeet (vrede zij met hem) tegen een man die om vrijstelling vroeg voor het gezamenlijke gebed zei: “Hoor jij de oproep tot het gebed?”, waarop de man bevestigend antwoordde. Toen zei de Profeet (vrede zij met hem) tegen hem: “Geef dan gehoor hieraan.”
(Moeslim)
In een andere overlevering die authentiek is verklaard door Sheich al-Albaani (moge Allah genadig met hem zijn): “Wie de oproep hoort en geen gehoor geeft aan het gebed, voor hem is er geen gebed, behalve degene die hier een geldige reden voor heeft.”
(at-Tirmidhi)
Er is geen bewijs dat erop duidt dat de reiziger uitgezonderd wordt van dit oordeel. Behalve in het geval dat hij een voordeel tijdens de reis mis zou lopen. Een voorbeeld is dat je uit behoefte aan rust en slaap ervoor kiest om het gebed te verrichten op de plek waar jij verblijft om vervolgens te gaan slapen. Of als je vreest dat de imam het gebed laat verricht, waardoor jij je reis mist of iets dergelijks.
En Allah weet het beter.
Islamqa.com