Mogen twee vrouwen samen reizen?

43354

Vraag:

Kan een vrouw de rol van een Mahram overnemen voor een andere vrouw als zij in het gezelschap zijn van een vreemde man?

Antwoord:

Alle lof zij Allah en vrede en zegeningen zij met Zijn Boodschapper, diens familie, metgezellen en degenen die hem volgen tot aan de Dag des Oordeels.

Een vrouw kan geen Mahram1 zijn voor een andere vrouw, hoewel zij er (door haar aanwezigheid) wel voor kan zorgen dat er geen sprake meer is van Khoelwah (het alleen zijn met een niet-Mahram).

Het is niet toegestaan voor de vrouw om met een vreemde man te reizen zonder haar Mahram, ook al is er een andere vrouw aanwezig. Dit verbod geldt dus voor beide vrouwen. Wanneer de man wel de Mahram is van één van de twee, dan is het de vrouw (die wel Mahram is) wel gegeven om samen met hem te reizen. Voor de andere vrouw is het verboden om met hen te reizen. Voor het reizen geldt dus altijd de regel dat de vrouw alleen met haar Mahram mag reizen.

Spijtig genoeg zijn sommige mensen tegenwoordig erg nalatig in deze zaak. Sommige mensen zijn erg laks geworden, waardoor vrouwen reizen zonder Mahram. Dit komt vooral voor bij het vliegen. Vrouwen zijn tegenwoordig steeds vaker te vinden op het vliegveld en vliegen zonder hun Mahram. Wat zal het antwoord van deze vrouw zijn op de Dag des Oordeels? De Dag dat Allah, de Verhevene, haar zal vragen naar het antwoord van de Profeet (vrede zij met hem) over het reizen zonder Mahram? Zij zal niet in staat zijn om een antwoord te geven. Iedereen weet namelijk dat het vliegen onder reizen valt. Wie heeft het haar dan toegestaan om te reizen zonder Mahram?

Er zijn mensen die zeggen dat zij de vrouw persoonlijk naar het vliegveld brengen, dat zij samen met haar in de wachtruimte zitten en misschien zelfs met haar naar het vliegtuig meelopen. Uiteindelijk zal haar Mahram haar dan opwachten op het vliegveld waar ze landt. Maar het moet duidelijk zijn dat er nog steeds sprake kan zijn van Fitnah, zelfs als de vrouw naar het vliegveld wordt gebracht en opgehaald. Het is namelijk heel goed mogelijk dat het vliegtuig opstijgt en dat er een technische storing optreedt. Of dat het weer zodanig verandert, waardoor het vliegtuig een noodlanding moet maken op een ander vliegveld. Waar is de Mahram dan op dat moment? Het is onzin om te denken dat dit haar niet kan overkomen. Niemand zou dit risico willen lopen. Degene die de vrouw zou opwachten kan ook nog eens ziek worden, zich verslapen of ineens heel veel bezoek krijgen.

Tot slot wil ik zeggen dat elke vrouw die wilt reizen, vergezeld moet worden door een volwassen en verstandige Mahram.

Het is ook niet toegestaan voor de vrouw om bij een vreemde man in de auto te stappen. De Profeet heeft gezegd: “Laat geen van jullie mannen zich alleen terugtrekken met een vrouw zonder aanwezigheid van een Mahram (van haar).”Maar wanneer de chauffeur betrouwbaar is en er is een andere vrouw aanwezig, dan is hier geen sprake meer van Khoelwah. De vrouw treft dan geen blaam als zij met hen meerijdt. Zij is op dat moment namelijk niet aan het reizen en daarom zeggen wij: “Er is geen sprake meer van Khoelwah door de aanwezigheid van de andere vrouw.” Wij beweren dus niet dat de andere vrouw een Mahram is voor haar.

Wanneer de vrouw dus alleen is met een vreemde man, dan is er sprake van Khoelwah. Ook is het voor de vrouw verboden om te reizen zonder haar Mahram.

Sheikh Mohammed ibnoe Saalih al-cOethaymien

  1. Een persoon waarmee je niet kunt trouwen.