Soenan gebeden tijdens het reizen

25153

Vraag:

Wat is toegestaan tijdens het reizen?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Er zijn vier zaken toegestaan gedurende het reizen:

  1. De gebeden die uit vier Rakcaat (gebedseenheden) bestaan, worden ingekort tot twee Rakcaat.
  2. Het niet vasten tijdens de maand Ramadan. Hetzelfde aantal dagen dient wel ingehaald te worden op andere dagen.
  3. Het vegen over de (leren) sokken voor de duur van drie dagen en drie nachten, te beginnen (met tellen) vanaf de eerste keer dat de reiziger er overheen veegt.
  4. De aanbevolen Soennah-gebeden van Salaat ad-Dohr, Salaat al-Maghrib en Salaat al-cIshaa’ worden opgeheven. Het Soennah gebed van Salaat al-Fadjr en de overige vrijwillige gebeden blijven van toepassing en verdienen ook de voorkeur alsnog verricht te worden.

De reiziger verricht dus het nachtgebed, het Soennah gebed van Salaat al-Fadjr en de twee Rakcaat van het Doehaa gebed. Ook het Soennah gebed na het voltooien van de Woedoe’, de twee Rakcaat voor het binnentreden van de moskee en de twee gebedseenheden bij aankomst van een reis, kunnen door de reiziger verricht worden.

Het is namelijk van de Soennah om bij aankomst van een reis, voordat de reiziger zijn huis binnentreedt, dat hij eerst de moskee bezoekt om daar twee gebedseenheden te verrichten. Er is overgeleverd in de lange Hadieth van Kacb ibnoe Maalik (over zijn berouw): “Hij was gewoon, wanneer hij arriveerde van een reis, om eerst de moskee binnen te treden en twee Rakcaat te verrichten.”

(al-Boekhaarie en Moeslim)

De rest van de vrijwillige gebeden blijven ook gelden voor de reiziger, behalve de zaken die ik eerder heb genoemd, namelijk de Soennah gebeden van Salaat ad-Dohr, Salaat al-Maghrib en Salaat al-cIshaa’. Dit omdat de Profeet (vrede zij met hem) niet gewoon was deze drie optionele gebeden te verrichten tijdens het reizen.

Sheikh Mohammed ibnoe Saalih al-cOethaymien (Fataawa Arkaan ul-Islaam, blz. 315)