Vrijwillige gebeden tijdens het reizen

7689

Vraag:

Als ik als reiziger achter de imam in de moskee heb gebeden, mag ik dan daarna vrijwillige gebeden verrichten?

Antwoord:

Alle Lof zij Allah.

Het is de reiziger toegestaan om vrijwillige gebeden te verrichten. Het is zelfs aanbevolen vrijwillige gebeden te verrichten, met uitzondering van die gebeden die gekoppeld zijn aan het Dohr, Maghrib en cIshaa’ gebed.

Wat betreft het vrijwillige gebed voor Salaat ul-Fadjr, hierover is door Aboe Qatadah in Sahieh Moeslim overgeleverd dat de Profeet dit tijdens het reizen niet achterwege liet.

Ook is het overgeleverd dat de Profeet het Doehaa gebed verrichtte tijdens de inname van Mekka. En tevens verrichtte hij altijd het Witr gebed als hij aan het reizen was.

Sheikh ibn ul-cOethaymien heeft gezegd: “Ik heb de overleveringen bestudeerd over vrijwillige gebeden en het is mij duidelijk geworden dat een persoon de vrijwillige gebeden, die gekoppeld zijn aan Dohr, Maghrib en cIshaa’, gedurende het reizen achterwege laat. Hij mag verder wel andere vrijwillige gebeden verrichten, zoals het vrijwillige gebed van Fadjr, het Witr gebed, het Doehaa gebed, het nachtgebed, de Tahiyyat ul-Masdjid (het gebed ter begroeting van de moskee),enz.”

Ibn cOmar bekritiseerde degene die tijdens het reizen de vrijwillige gebeden volledig verrichtte. In Sahieh Moeslim en Sahieh al-Boekhaari is overgeleverd dat Hafs ibn cAasim ibn cOmar ibn ul-Khattaab heeft gezegd: “Ibn cOmar vertrok in de ochtend richting Mekka. Hij ging voor in het Dohr gebed. Dit kortte hij in tot twee Rakacaat (gebedseenheden). We vertrokken samen met hem tot hij stil stond. Hij ging zitten en wij zaten met hem. Toen hij achterom keek, zag hij mensen staan. Hij vroeg toen: “Wat doen deze mensen?” Ik zei: “Zij verrichten het vrijwillige gebed.” Hij zei: “Als ik het vrijwillige gebed had willen verrichten, dan had ik het gebed niet ingekort. O zoon van mijn broer, ik vergezelde de Profeet (vrede zij met hem) tijdens een reis en hij verrichtte niet meer dan twee Rakacaat tot Allah hem het leven nam. En ik vergezelde Aboe Bakr en hij verrichtte niet meer dan twee Rakacaat (tijdens het reizen) tot Allah hem het leven nam. En ik vergezelde c Omar en hij verrichtte niet meer dan twee Rakacaat (tijdens het reizen) tot Allah hem het leven nam. Daarna vergezelde ik cOethmaan en hij verrichtte niet meer dan twee Rakacaat (tijdens het reizen) tot Allah hem het leven nam. En Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“Voorzeker, de Boodschapper van Allah is voor jullie een goed voorbeeld.”

(Soerat al-Ahzaab: 21)

islamqa.com