Advies aan moslimstudenten in een ander land

7581

Vraag:

Hoe dienen de moslimjongeren – die hun Islamitische vaderland hebben verlaten om te studeren – zichzelf te beschermen tegen de verleidingen, naast de optie van het huwelijk?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

We moeten eerst vaststellen dat het huwelijk de natuurlijke oplossing is. En als we denken aan alternatieven, dan zijn deze slechts van tijdelijke aard. Er zijn twee zaken die zullen helpen om de effecten van het verlangen te bestrijden:

  1. Het versterken van datgene wat ons ervan weerhoudt om hieraan toe te geven. Dit omvat het versterken van ons geloof, het vrezen van Allah en Zijn Bestraffing, standvastigheid, doorzettingsvermogen en bewust zijn van de consequenties van het volgen van onze begeertes. De consequenties voor zowel dit leven als het Hiernamaals.
  2. Het verzwakken van de drijfveren die leiden tot deze verleidingen. Dit bereikt men door te vasten en uit de buurt te blijven van datgene wat verlangen oproept. Hieronder vallen vooral het kijken naar zaken die Haraam zijn en slecht gezelschap.

Het verrichten van verschillende daden van aanbidding (conform de Shariecah) en jezelf daarmee bezighouden, is het beste om jezelf te beschermen van verboden verleidingen. De jongeren zouden zich bezig moeten houden met het reciteren van de Koran, het gedenken van Allah, het verrichten van smeekbeden, vasten en anderen uitnodigen naar de Islam. Daarnaast dienen ze voor zichzelf een omgeving te creëren waar zij Allah kunnen aanbidden en samen kunnen komen om het goede te verrichten.

Eenieder van hen zou hun leven moeten wijden aan het aanbidden van Allah gedurende hun vrije tijd. En zelfs als hij bezig is, dient hij Allah te gedenken. Ook wanneer hij zich in de klas of in de bibliotheek bevindt. Zijn hart zal dan verbonden zijn met zijn Heer, ook al is zijn lichaam met de ongelovigen is. Dit is één van de grootse middelen om jezelf veilig te stellen.

En Allah is de bron van kracht.

Sheikh Mohammed Saalih al-Moenaddjid