Als advocaat een schuldige verdedigen

9579

Vraag:

Wanneer iemand als advocaat werkzaam is, kan het zijn dat hij het kwade moet ondersteunen en verdedigen. Een advocaat probeert immers de onschuld van de verdachte die hij verdedigt te bewijzen. Is het inkomen van een advocaat die dit doet Haraam? Zijn er islamitsche voorwaarden verbonden aan een persoon die als advocaat werkzaam is?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Verdedigen houdt ook beschermen in. Als een persoon het slechte verdedigt en beschermt, dan is dit ongetwijfeld niet toegestaan. Diegene vervalt dan in iets dat Allah heeft verboden (interpretatie van de betekenis):

“En help elkaar niet in zonde en overtreding.”

(Soerat al-Maa’idah: 2)

Maar als hij het goede beschermt en verdedigt, dan is dit een prijzenswaardige vorm van bescherming. Zoals vermeld staat in het vers (interpretatie van de betekenis):

“Help elkaar in het goede en godsvrucht.”

(Soerat al-Maa’idah: 2)

Wie zichzelf voorbereidt om dit te doen, moet op basis hiervan de zaak eerst onderzoeken en bestuderen. Als degene die om verdediging vraagt gelijk heeft, dan moet hij de zaak aannemen en de waarheid en de persoon die gelijk heeft ondersteunen.

Als de persoon die om verdediging vraagt geen gelijk heeft, dan mag hij ook zo'n zaak aannemen. Echter dient de advocaat wel tegen de wens van degene die om verdediging vraagt in te gaan. In die zin dat hij deze persoon beschermt voor het begaan van alles wat Allah verboden heeft, en hij verdedigt hem niet op de wijze die hij wenst (door hem als onschuldige over te laten komen). Dit omdat de Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: “Help jouw broeder. Wanneer hij de onrechtpleger is, of als hem onrecht wordt aangedaan.” Zij zeiden: “O Boodschapper van Allah, wij weten wat er bedoeld wordt met het helpen van degene die onrecht is aangedaan, maar hoe kunnen wij hem helpen als hij de onrechtpleger is? Hij zei:“Stop hem van het verrichten van onrecht tegenover anderen. Dat is hoe jullie hem kunnen helpen.”

(al-Boekhaarie)

Als hij weet dat degene geen recht heeft op zijn bescherming, dan moet hij hem adviseren en waarschuwen en hem afstand laten nemen van deze zaak. Hij zou hem moeten uitleggen wat er mis is met zijn bewering, zodat hij het uit overtuiging zal opgeven.

Madjallat ud-Dacwah

(nummer 1789, blz. 61)