Als taxichauffeur alleen een vrouw vervoeren

12157

Vraag:

Is het toegestaan voor een moslim om taxichauffeur te zijn? Het kan namelijk voorkomen dat een vrouw in haar eentje instapt. Is er dan sprake van Khoelwah (het zich alleen afzonderen met een vreemde vrouw)?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

De Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: “Een man zondert zich niet (alleen) af met een vrouw, of de Shaytaan is hun derde.”

(Ahmad en at-Tirmidhie)

Ook zegt Allah, de Verhevene, over het verhaal van Yoesoef (interpretatie van de betekenis):

“En zij in wiens huis hij verbleef, probeerde hem te verleiden tegen zijn wil in en zij sloot de deuren en zei: “Kom hier jij.”

(Soerat Yoesoef: 23)

Het is niet toegestaan voor een man om alleen te zijn met een niet-Mahram vrouw. Niet in een huis, kantoor, praktijk, lift, auto of in een andere plek. Dit is namelijk een reden om te vervallen in verboden zaken. De Shaytaan is er immers op gebrand om de dienaar in verboden zaken te laten vervallen en deze voor hem te verfraaien.

De geleerden zijn het er unaniem over eens dat het zich afzonderen met een niet-Mahram vrouw, verboden is. Zij zeiden: “Een man dient niet alleen te zijn met een vrouw die geen Mahram of echtgenote van hem is, omdat de Shaytaan bij beide partijen zorgt voor al-Waswaas in de Khoelwah, om hen zaken te laten verrichten die niet toegestaan zijn.”

(al-Mawsoecaat ul-Fiqhiyyah, boekdeel 19, blz. 267)

Ook is het niet toegestaan voor een man om alleen te zijn met een niet-Mahram vrouw, ongeacht het feit dat hij haar bijvoorbeeld de Koran wil onderwijzen. Ook is het niet toegestaan dat hij voor slechts één (niet-Mahram) vrouw als Imam voorgaat in het gebed.

De richtlijn met betrekking tot de verboden vorm van Khoelwah is dat een man zich afzondert met een vreemde vrouw, in die zin dat zij zich uit het zicht van de mensen bevinden.

(Fath ul-Baarie, boekdeel 9, blz. 333)

Een taxichauffeur komt er niet onderuit om door lege straatjes of op een snelweg te rijden. Voeg daaraan toe dat de opbouw van de auto het meeste van het lichaam van de passagier weet te verbergen. Men is ook niet veiliggesteld voor de wisselwerking van verboden gesprekken. Ook kan men meegetrokken worden naar een overeenkomst die verboden is. Hoeveel tragedies, pijnlijke verhalen en verwoestende zondes zijn er wel niet gebeurd door het alleen zijn met een taxichauffeur? De islamitische Wetgeving is een wijze en compacte wetgeving die alle deuren sluit naar het slechte en alle wegen sluit die leiden naar het verbodene.

Het is dus verplicht dat men zich volledig onthoudt van de Khoelwah tussen de man en de niet-Mahram vrouw. Een taxichauffeur dient een vrouw die in haar eentje instapt niet te vervoeren. Hij dient haar te onthouden van het instappen, behalve in een noodgeval zoals bij een ongeval en dergelijke.

En Allah is de Schenker van succes.

Sheikh Mohammed Saalih al-Moenadjjid Islamqa.com